لطفا با درج نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری رسانید

 

کیفیت خدمات ارائه شده

View Results

Loading ... Loading …

میزان سرعت عمل در انجام درخواست

View Results

Loading ... Loading …

میزان دقت، توانمندی و صلاحیت پرسنل ارائه دهنده خدمت موردنظر

View Results

Loading ... Loading …

میزان انطباق کلی خدمات با انتظارات شما

View Results

Loading ... Loading …

نوع پوشش و وضعیت ظاهری تکنسین

View Results

Loading ... Loading …

میزان علاقه مندی شما به ادامه خرید محصولات این شرکت

View Results

Loading ... Loading …
enemad-logo