لیست ارور های یخچال و ساید بای ساید

خطا های یخچال LG
خطا های یخچال سامسونگ
خطا های یخچال بکو
خطا های یخچال امرسان
خطا های یخچال دوو
خطا های یخچال سیلوان
خطا های یخچال نیکسان
خطا های یخچال هیمالیا
خطا های یخچال هیتاچی
خطا های یخچال یخساران
خطا های یخچال الکترواستیل
خطا های یخچال پارس
خطا های ساید بای ساید اسنوا
خطا های ساید بای ساید بلومبرگ
خطا های ساید بای ساید بوش
خطا های ساید بای ساید کنوود

یخچال و ساید بای ساید الجی

ارور یخچال و ساید الجی
شرح خطاکد خطا
سنسور فریزرfS
سنسور یخچالrS
سنسور دیفراستdS
دیفراست ضعیفdH
فن فریزرFF
فن کندانسورCF
خطای ارتباطیCO

 

ردیفدمای فریزردمای یخچالایرد
۱ErFsاختلال در عملکرد سنسور فریزر
۲Errsاختلال در عملکرد سنسور یخچال
۳ErR2اختلال در عملکرد سنسور محیط یخچال
۴Erdsاختلال در عملکرد سنسور دیفراست فریزر
۵rdsاختلال در عملکرد سنسور دیفراست یخچال
۶FdHاختلال در عملکرد هیتر دیفراست فریزر
۷rdHاختلال در عملکرد هیتر دیفراست یخچال
۸ErFFاختلال در عملکرد فن فریزر
۹ErrFاختلال در عملکرد فن یخچال
۱۰ErCFاختلال در عملکرد فن کندانسور
۱۱ErCOاختلال در ارتباط برد دیسپلی و برد اصلی
۱۲Errtاختلال در عملکرد سنسور محیط
۱۳ErlSاختلال در عملکرد سنسور یخساز
۱۴Erltاختلال در عملکرد کیت یخساز
۱۵Erssاختلال سنسور مخزن آب
 • کد خطا r – علت ارور از سنسور یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا d – این خطا از سنسور دیفراست و یا اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – علت خرابی المنت – عملکرد دیفراست – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم و سوکت سنسور – تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی – این خطا مربوط است به سنسور محیط – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  

 • کد خطا H – اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا C – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی برد الکترونیک
  کد خطا a 1 – مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیمهای ارتباطی بررسی شود – و در آخر خرابی برد
 • کد خطا a 2 – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا a 3 – اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – علت خرابی المنت 

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی – این خطا مربوط است به سنسور محیط – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد – 

 

ارور یخچال فریزر ال جی مدل KF-8401A
 • کد خطا E1 – مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است – خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  
 • کد خطا E2 – علت ارور از سنسور ۱ یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور ۱  چک شود اتصال کوتاه و یا مدار باز تعویض سنسور ۱ – سیم های متصل به سنسور ۱ یخچال بررسی شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا E3 – علت ارور از سنسور ۲ یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور ۲  چک شود اتصال کوتاه و یا مدار باز تعویض سنسور ۲ – سیم های متصل به سنسور ۲ یخچال بررسی شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است اتصال کوتاه و یا مدار باز – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E5 – پیغام این خطا از سنسور دیفراست می باشد اتصال کوتاه و یا مدار باز می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا E6 – اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – شکستن فریزر حرارتی – خرابی هیتر
 • کد خطا E7 – این خطا مربوط می شود به فن فریزر – سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E8 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا CO – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود قطع ارتباط سیم کشی – خرابی برد الکترونیک

یخچال و ساید بای ساید سامسونگ

خطای ساید و یخچال سامسونگ
 • خطایE1 :  خطای سنسور محیطی فریزر / مقدار مقاومت سنسور محیطی فریزر چک شود / خرابی سنسور محیطی
 • خطای E2:  خطای سنسور محیطی یخچال / مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود / خرابی سنسور محیطی
 • خطای E4  : خطای سنسور دیفراست فریزر / مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود / خرابی سنسور دیفراست
 • خطای E5  : خطای سنسور دیفراست یخچال / مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود / خرابی سنسور دیفراست یخچال
 • خطایE6  : خطای سنسور بیرونی یا محیطی دستگاه / خرابی سنسور بیرونی یا محیطی 
 • خطایE7  : خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال / مقدار مقاومت سنسور کشوی داخل یخچال بررسی شود / خرابی سنسور کشوی مجزای داخل یخچال
 • خطایE8  : خطای سنسور یخساز / چک کردن مقدار مقاومت سنسور یخساز / خرابی سنسور یخساز / سیم های مرتبط به سنسور بررسی شود و در آخر مشکل از برد
 • خطای E13  : خطای سنسور رطوبت – خرابی سنسور رطوبت
 • خطای E14 : این خطای سنسور محفظه یخساز می باشد / خرابی سنسور یخساز مقدار اهم سنسور چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد
 • خطای E21 : این خطا مربوط می شود به فن فریزر / سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن چک شود / خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد
 • خطای E22 : مشکل این خطا از فن یخچال است / ممکن است خرابی از فن یخچال باشد مقدار اهم فن چک شود / خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد
 • خطای E23 : این خطا مربوط است به دیفراست فریزر / خرابی سنسور دیفراست / خرابی از مدار برد دستگاه می باشد
 •  خطای E24  : خطای سیستم دیفراست فریزر
 • خطایE25  : خطای دیفراست یخچال
 • خطایE26  : خطای یخساز
 • خطایE27  : خطای هیتر دمپر کشوی مجزا
 • خطایE39  : خطای سیستم یخساز
 • خطایE40  : خطای فن محفظه یخساز
 • خطایE41  : خطای ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و نمایشکر (پنل)
 • خطایE81 : خطای عدم استارت موتور کمپرسور
 • خطایE82  : خطای مدریت هوشمند انرژی
 • خطایE83  : خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور
 • خطایE84  : خطای قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا
 • خطایE85  :خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور
 •  
ارور ساید سامسونگ مدل RT79k
 • خطای R-1-b- مشکل ارور از سنسور دمای یخچال می باشد / معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود / بررسی سیم های مرتبط به سنسور/ خرابی از مدار برد
 • خطای F-1-a- اشکال این خطا از سنسور بیرونی محیط می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد
 • خطای F-1-b – این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • خطای F-1-c – پیغام خطا از سنسور دیفراست فریزر می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور دیفراست / سیم کشی چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد
 • خطای R-1-f – علت خطا از سنسور کشوی مجزای داخل یخچال / بررسی سیم های ارتباطی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
 • خطای F-1-g – پیغام خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر / چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر / خرابی سنسور دیفراست فریزر و تعویض آن / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • خطای F-1-d – این خطا مربوط می شود به فن فریزر / سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن چک شود / تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد
 • خطای F-1-e – این خطا مربوط است به فن کندانسور / دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود / سیم های مرتبط به فن بررسی شود / تعویض فن و در آخر ایراد از برد
 • خطایF-10-b – مشکل این ارور از هیتر دمپر یخچال می باشد / ممکن است مشکل از سوختگی فن و یا شکستگی پروانه باشد
 • خطای F-10-a – علت خطا از هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع می باشد
 •  
ارور ساید سامسونگ اینورتر چشمک زن
 • زمانی که نمایشگر جلو فقط یک چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای استارت می باشد
 • زمانی که نمایشگر جلو دو چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای برد الکترونیک اینورتر می باشد
 • زمانی که نمایشگر جلو سه چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای دور موتور کمپرسور می باشد
 • زمانی که نمایشگر جلو چهار چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای موتور کمپرسور می باشد
 • زمانی که نمایشگر جلو پنج چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای پایین بودن ولتاژ ورودی دستگاه می باشد 
 • زمانی که نمایشگر جلو شش چراغ شروع به چشمک زدن مکررمی کند خطای بالا بودن ولتاژ ورودی دستگاه می باشد
 •  
ارور ساید سامسونگ مدل Massimo
 • خطای ۴۱E – خطای ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و نمایشکر (پنل)
 • خطای ۲۷E – خطای هیتر دمپر کشوی مجزا
 • خطای ۲۵E – خطای سیستم دیفراست یخچال
 • خطای ۲۴E – خطای سیستم دیفراست فریزر
 • خطای ۲۳E – خطای فن کندانسور دستگاه
 • خطای ۲۲E – خطای فن یخچال
 • خطای ۲۱E – خطای فن فریزر
 • خطای ۱۳E – خطای سنسور رطوبت
 • خطای ۷E – خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال
 • خطای ۶E – خطای سنسور بیرونی یا محیطی دستگاه
 • خطای ۵E – خطای سنسور دیفراست یخچال
 • خطای ۴E – خطای سنسور دیفراست فریزر
 • خطای ۲E – خطای سنسور محیطی یخچال
 • خطای ۱E – خطای سنسور محیطی فریزر
 •  
ارور ساید سامسونگ مدل FRENCH 2
 • خطای R-1-a – خطای مربوط به سنسور یخساز
 • خطای R-1-b – خطای اشکال در سنسور دمای یخچال
 • خطای R-1-c – اشکال مربوط است به سنسور دیفراست یخچال
 • خطای R-1-d – خطای مربوط به فن یخچال
 • خطای R-1-e – این خطا مربوط است به سیستم یخساز یخچال
 • خطای R-1-g – اشکال در خطای سیستم دیفراست یخچال
 • خطای R-10-b – اشکال در خطای سنسور محفظه کشوی سرد کننده یخچال – سنسور کشوی مجزای داخل یخچال  
 • خطای R-10-g – خطای هیتر تانک واتر یخچال
 • خطای F-1-d – اشکال در فن فریزر می باشد
 • خطای F-1-e – خطای فن کندانسور فریزر
 • خطای R-1-f – این خطا سنسور محفظه یخساز
 • خطای F-1-f – خطای سنسور محفظه یخساز فریزر
 • خطای F-1-g – اشکال از سیستم دیفراست فریزر
 • خطای F-10-b – ایراد از فن محفظه یخساز در یخچال می باشد
 • خطای F-1-c – اشکال مربوط می شود به سنسور دیفراست فریزر
 • خطای F-1-a – خطای سنسور خارجی فریزر
 • خطای F-1-b – خطای سنسور دمای فریزر
 • خطای F-10-g – خطای ارتباط بین برد الکترونیک اصلی و نمایشکر (پنل)
 • خطای F-10-f – خطای ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور)
 •  
ارور ساید سامسونگ مدل : FRENCH 4
 • خطای ۱E – خطای سنسور محیطی فریزر / مقدار مقاومت سنسور محیطی فریزر چک شود / خرابی سنسور محیطی
 • خطای  ۲E – خطای سنسور محیطی یخچال / مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود / خرابی سنسور محیطی
 • خطای  ۴E – خطای سنسور دیفراست فریزر / چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر / خرابی سنسور دیفراست فریزر
 • خطای  ۵E – خطای سنسور دیفراست یخچال /چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال / خرابی سنسور دیفراست
 • خطای  ۶E – خطای سنسور محیطی و یا دمای اطراف دستگاه /بررسی مقدار اهم سنسور محیطی /معیوب بودن سنسور محیطی
 • خطای  ۷E – خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال / مقدار اهم سنسور کشوی داخل یخچال چک شود / خرابی سنسور کشوی مجزای یخچال
 • خطای ۱۳E – خطای سنسور رطوبت / چک کردن مقدار اهم سنسور رطوبت / خرابی سنسور رطوبت
 • خطای  ۱۴E – خطای سنسور یخساز / چک کردن مقدار اهم سنسور یخساز / خرابی سنسور یخساز
 • خطای ۱۵E – خطای سنسور محفظه یخساز / مقدار مقاومت سنسور محفظه چک شود / خرابی سنسور محفظه یخساز
 • خطای  ۲۱E – این خطا مربوط می شود به فن فریزر / مقدار مقاومت فن بررسی شود / سوختگی فن فریزر/ خرابی برد الکترونیک
 • خطای  ۲۲E – این خطا مربوط می شود به فن یخچال / مقدار مقاومت فن بررسی شود / سوختگی فن یخچال / خرابی برد الکترونیک
 • خطای  ۲۳E – خطای فن کندانسور دستگاه / چک کردن مقدار مقاومت فن کندانسور / خرابی فن کندانسور /خرابی برد الکترونیک
 • خطای  ۲۴E – خطای سیستم دیفراست فریزر / بررسی مقدار مقاومت دیفراست / خرابی سیستم دیفراست فریزر
 • خطای ۲۵E – این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال / بررسی مقدار مقاومت دیفراست یخچال / سوختگی سیستم دیفراست یخچال
 • خطای ۲۷E – اشکال از هیتر دمپر کشوی مجزا / مقدار اهم هیتر دمپر چک شود / سوختگی هیتر دمپر / خرابی برد الکترونیک
 • خطای  ۳۹E – اشکال از سیستم یخساز دستگاه می باشد / خرابی برد الکترونیک
 • خطای  ۴۰E – خطای فن محفظه یخساز / سوختگی فن محفظه یخساز / خرابی برد الکترونیک 
 • خطای ۴۱E – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر / خرابی برد الکترونیک 
 •  
ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل RT81
 • کد خطا ۱ – این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود /سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا ۲ – مشکل ارور سنسور یخچال / معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود / بررسی سیم های مرتبط به سنسور / خرابی از مدار برد
 • کد خطا ۴ – این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست فریزر دستگاه / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است 
 • کد خطا ۶ – مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / ممکن است خرابی از برد باشد / سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا ۷ – خطای سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال / مقدار اهم سنسور محفظه مجزای داخل یخچال چک شود / خرابی سنسور کشوی مجزای یخچال
 • کد خطا ۲۱ – این خطا مربوط می شود به فن یخچال / مقدار مقاومت فن یخچال بررسی شود / سوختگی فن فریزر / سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک 
 • کد خطا ۲۳ – این خطا مربوط است به فن کندانسور / دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود / تعویض فن
 • کد خطا ۲۴ – این خطا مربوط می شود به فن فریزر / مقدار مقاومت فن بررسی شود / سوختگی فن فریزر/ سیم های ارتباصی به فن بررسی شود و در آخر خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا ۲۷ – اشکال از هیتر دمپر می باشد / مقدار مقاومت هیتر چک شود / سوختگی هیتر دمپر و تعویض آن/ خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا ۶۳ – علت ارور از هیتر دمپر یخچال می باشد / مقدار مقاومت هیتر چک شود / سوختگی هیتر دمپر و تعویض آن / سیم کشی بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا ۸۱ – خطای عدم استارت موتور کمپرسور 
 • کد خطا ۸۲ – خطای مدریت هوشمند انرژی
 • کد خطا ۸۳ – خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور IPM
 • کد خطا ۸۴ – مشکل این خطا قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا 
 • کد خطا ۸۵ – خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور
 • کد خطا ۸۶ – خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور
 •  
ارور ساید سامسونگ مدل HM 12
 • کد خطا ۱E – خطای سنسور دمای فریزر / مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود / خرابی سنسور دمای فریزر
 • کد خطا  ۲E – خطای سنسور دمای یخچال / مقدار اهم سنسور دمای یخچال بررسی شود / خرابی سنسور دمای یخچال
 • کد خطا  ۴E – اشکال در سنسور دیفراست فریزر می باشد / چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر / خرابی سنسور دیفراست فریزر
 • کد خطا ۵E – اشکال در سنسور دیفراست یخچال می باشد / چک کردن مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال / خرابی سنسور دیفراست
 • کد خطا ۶E – خطای سنسور محیط بیرون دستگاه / بررسی مقدار اهم سنسور محیطی / معیوب بودن سنسور محیط بیرون
 • کد خطا  ۷E – خطای سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال / مقدار اهم سنسور محفظه مجزای داخل یخچال چک شود / خرابی سنسور کشوی مجزای یخچال
 • کد خطا E8 – اشکال از سنسور یخساز دستگاه می باشد / مقدار اهم سنسور یخساز چک شود / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا  ۲۱E – این خطا مربوط می شود به فن فریزر /مقدار اهم فن فریزر بررسی شود/ سوختگی فن فریزر / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا  ۲۲E – این خطا مربوط می شود به فن یخچال / مقدار اهم فن یخچال بررسی شود / سوختگی فن یخچال / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا  ۲۳E – خطای فن کندانسور دستگاه / چک کردن مقدار اهم فن کندانسور / خرابی فن کندانسور / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا ۲۴E – خطای سیستم دیفراست فریزر / بررسی مقدار اهم دیفراست فریزر / خرابی سیستم دیفراست فریزر
 • کد خطا  ۲۵E – این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال / بررسی مقدار اهم دیفراست یخچال / سوختگی سیستم دیفراست یخچال
 • کد خطا ۲۶E – اشکال در سیستم یخساز دستگاه می باشد / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا  ۲۷E – اشکال از هیتر دمپر می باشد / مقدار اهم هیتر چک شود / سوختگی هیتر دمپر / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا ۴۱E – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر / خرابی برد الکترونیک
 •  
ارور ساید مدل FSR RH 77H90507F/HC
 • کد خطا ۱ – این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است 
 • کد خطا ۲ – مشکل ارور سنسور یخچال / معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود / بررسی سیم های مرتبط به سنسور / خرابی از مدار برد
 • کد خطا ۴ – این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست فریزر دستگاه / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا ۶ – مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / ممکن است خرابی از برد باشد /سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا ۸ – خطای سنسور یخساز / چک کردن مقدار مقاومت سنسور یخساز/ خرابی سنسور یخساز / سیم های مرتبط به سنسور بررسی شود و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا ۱۳ – علت خطا وربوط است به سنسور رطوبت / خرابی سنسور رطوبت سیم کشی چک شود / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد 
 • کد خطا ۲۱ – این خطا مربوط می شود به فن فریزر / مقدار مقاومت فن فریزر بررسی شود / سوختگی فن فریزر / سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک 
 • کد خطا ۲۳ – این خطا مربوط است به فن کندانسور / دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود / تعویض فن 
 • کد خطا ۲۴ – خطای سیستم دیفراست فریزر
 • کد خطا ۲۶ – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد / سوختگی موتور / سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود / خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطا ۲۷ – خطای هیتر دمپر کشوی مجزا
 • کد خطا ۴۱ – علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد / خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر عدم ارتباط بین دو برد
 • کد خطا ۴۴ – پیغام این خطا مربوط می شود به خرابی برد اینورتر / بررسی ارتباط بین برد اصلی و برد اینورتر / ممکن است خرابی از برد اصلی هم باشد
 • کد خطا ۴۶ – خطای خرابی برد الکترونیک / ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه / بررسی سیم کشی
 • کد خطا ۷۱ – مشکل این خطا از دمای غیر طبیعی در فریزر می باشد / چشمک زدن نشانگرها
 • کد خطا ۷۲ – اشکال این ارور از دمای غیر طبیعی در یخچال می باشد / چشمک زدن نشانگرها 
 • کد خطا ۸۱ – خطای عدم استارت موتور کمپرسور 
 • کد خطا ۸۳ – خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور IPM
 • کد خطا ۸۴ – مشکل این خطا قفل شدن موتور کمپرسور روی دور بالا
 • کد خطا ۸۵ – خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور
 • کد خطا ۸۶ – خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور
 •  
ارور ساید سامسونگ مدل RR19 -20
 • شرح خطا ۲ – مشکل ارور سنسور یخچال / معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود / بررسی سیم های مرتبط به سنسور / خرابی از مدار برد
 • شرح خطا ۵ – این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست یخچال / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک
 • است – شرح خطا ۶ – مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / ممکن است خرابی از برد باشد / سیم های ارتباطی بررسی شود
 • شرح خطا ۷ – این خطا مربوط می شود به فن یخچال / مقدار مقاومت فن یخچال بررسی شود / سوختگی فن فریزر / سیم های ارتباطی بررسی شود و در آخر مشکل از برد الکترونیک 
 • شرح خطا ۸ – پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) یخچال / سیم های ارتباطی چک شود / مقدار مقاومت فن چک شود / تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد 
 • شرح خطا ۹ – این خطا مربوط است به دیفراست یخچال / خرابی سنسور دیفراست / خرابی از مدار برد دستگاه می باشد
 •  
ارور ساید سامسونگ RF34H9950S4/HC
 • کد خطا ۱E –  خطای سنسور محیطی فریزر / مقدار مقاومت سنسور محیطی فریزر چک شود / خرابی سنسور محیطی و تعویض آن و در آخر مشکل از برد 
 • کد خطا ۲E –  خطای سنسور محیطی یخچال / مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود / سیم های ارتباطی چک شود / خرابی سنسور محیطی و تعویض آن و در آخر اشکال از مدار برد
 • کد خطا ۴E –  خطای سنسور دیفراست فریزر/ مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود / سیم کشی بررسی شود / خرابی سنسور دیفراست و تعویض آن و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا۵E –  خطای سنسور دیفراست یخچال / مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود / خرابی سنسور دیفراست یخچال و تعویض آن / سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر اشکال از مدار برد 
 • کد خطا ۶E –  خطای سنسور خارجی یا محیطی دستگاه / خرابی سنسور خارجی و تعویض سنسور / سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا  ۷E –  خطای سنسور محفظه آشپز / مقدار مقاومت سنسور بررسی شود / خرابی سنسور و تعویض آن / سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا  ۹E – علت خطا مربوط است به سنسور قسمت Cool Select Zone / خرابی سنسور و تعویض آن
 • کد خطا ۱۱E – اشکال این ارور از سنسور دیفراست Cool Select Zone / سیم های مرتبط به سنسور چک شود / خرابی سنسور و تعویض آن و در آخر ایراد از مدار برد 
 • کد خطا ۱۳E –  خطای سنسور رطوبتی / خرابی سنسور رطوبت و تعویض آن / سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا ۱۴E –  این خطای سنسور محفظه یخساز می باشد / خرابی سنسور یخساز مقدار اهم سنسور چک شود / تعویض سنسور / خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد 
 • کد خطا ۱۵E – پیغام خطا مربوط است به سنسور یخساز / مقدار اهم سنسور چک شود / یسم های ارتباطی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد 
 • کد خطا۱۶E – علت خطا از سنسور رطوبتی داخل یخچال می باشد / سیم کشی چک شود / مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد 
 • کد خطا ۲۱E –  این خطا مربوط می شود به فن فریزر / سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن چک شود / تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد 
 • کد خطا ۲۲E –  مشکل این خطا از فن یخچال است / ممکن است خرابی از فن یخچال باشد مقدار اهم فن چک شود / سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد اصلی دستگاه می باشد 
 • کد خطا ۲۳E-  این خطا مربوط است به فن کمپرسور می باشد  / خرابی فن کمپرسور و تعویض آن  / سیم های مرتبط به فن چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد 
 • کد خطا ۲۴E –  خطای سیستم دیفراست فریزر / عدم دیفراست فریزر
 • کد خطا ۲۹E –  مشکل ارور مربوط می شود به عدم دیفراست Cool Select Zone
 • کد خطا ۳۱E –  اشکال خطا از فن Cool Select Zone – خرابی فن و تعویض آن
 • کد خطا ۳۹E –  علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد / سوختگی موتور / سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود / خرابی از برد الکترونیک 
 • کد خطا ۴۰E-  خطای فن محفظه یخساز / سوختگی فن و تعویض آن / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا  ۴۴E – این خطا مربوط است به خطای ارتباط بین کمپرسوراینورتر( فریزر) و مدار برد اصلی دستگاه
 • کد خطا  ۴۵E – مشکل ارور از ارتباط بین کمپرسوراینورتر( یخچال) و مدار برد اصلی دستگاه 
 • کد خطا ۴۶E- علت خطا Main MICOM↔I/O Expander  برد Maine تعویض گردد
 • کد خطا ۴۷E – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) / سیم های ارتباطی بررسی شود/ خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا  ۶۱E – اشکال این خطا از هیتر یخساز می باشد / بررسی سیم های ارتباطی / تعویض هیتر
 • کد خطا  ۶۲E – پیغام خطا مربوط است به فن قسمت آشپز / سیم کشی مرتبط به فن بررسی شود / تعویض فن و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا  ۶۵E – مشکل ارور از هیتر دور محفظه یخساز می باشد / مقدار مقاومت هیتر چک شود / سیم کشی چک شود / تعویض هیتر و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا ۶۶E – علت خطا مربوط می شود به هیتر دور درب / مقدار مقاومت هیتر چک شود / سیم کشی چک شود / تعویض هیتر و در آخر ایراد از مدار برد 
 • کد خطا ۷۱E- این ارور از بالا بودن دمای فریزر می باشد / نمایشگر چشمک می زند
 • کد خطا ۷۲E – اشکال خطا از بالا بودن دمای یخچال می باشد / نمایشگر چشمک می زند
 • کد خطا ۸۱E –  خطای عدم استارت موتور کمپرسور
 • کد خطا ۸۲E –  خطای مدریت هوشمند انرژی – خطای IPM کمپرسور فریزر
 • کد خطا ۸۳E –  خطای جریان غیرعادی در موتور کمپرسور فریزر معیوب بودن کمپرسور
 • کد خطا  ۸۴E –  خطای قفل شدن موتور کمپرسورفریزر روی دور بالا – چک کردن سیکل تبرید
 • کد خطا  ۸۵E –  خطای پایین بودن ولتاژ موتور کمپرسور فریزر
 • کد خطا ۸۶E –  خطای بالا بودن ولتاژ موتور کمپرسور فریزر
 • کد خطا ۸۷E – مشکل این ارور مربوط است به استارت نخوردن کمپرسور یخچال
 • کد خطا  ۸۸E – علت خطا از IPM کمپرسور یخچال می باشد
 • کد خطا ۸۹E – پیغام خطا مربوط به خرابی کمپرسور یخچال می باشد 
 • کد خطا ۹۰E – اشکال خطا مربوط به خرابی کمپرسور یخچال می باشد چک کردن سیکل تبرید
 • کد خطا  ۹۱E – اکد خطین خطا از ولتاژ پایین در کمپرسور یخچال می باشد
 • کد خطا ۹۲E – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد ولتاژ در کمپرسور یخچال می باشد
 •  
ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RT79K
 • کد خطاR 1 –  خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود –
 • کد خطا F 1 –  خطای سنسور بیرونی (محیطی) – مقدار مقاومت سنسور بیرونی بررسی شود –
 • کد خطا F 1 B –  خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود
 • کد خطا F 1 C-  خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست – خرابی برد اصلی –
 • کد خطا R 1 F –  خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال – مقدار مقاومت سنسور کشوی مجزای داخل یخچال بررسی شود – سوختگی سنسور کشوی داخل یخچال –
 • کد خطا F 1 G –  خطای سیستم دیفراست فریزر – هیتر و ترموفیوز – چک کردن مقاومت سیستم دیفراست فریزر – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F 1 D –  خطای فن فریزر – مقدار اهم فن فریزر بررسی شود – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F 1 E –  خطای فن کندانسور فریزر – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر – مقدار اهم فن کندانسور فریزر بررسی شود – خرابی برد اصلی –
 • کد خطاF 10 B –  خطای هیتر دمپر یخچال مقدار مقاومت هیتر چک شود – سوختگی هیتر دمپر یخچال – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 10 A –  خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر – مقدار اهم هیتر دمپر چک شود – کشوی مجزای داخل یخچال – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 1 e – خطای فن کندانسور فریزر – مقدار مقاومت فن کندانسور چک شود – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر
 • کد خطا F 1 f – این خطا مربوط است به سنسور محفظه یخساز فریزر – خرابی سنسور محفظه یخساز فریزر – مقدار اهم سنسور فریزر بررسی شود –
 • کد خطا F 1 g – اشکال از سیستم دیفراست فریزر می باشد
 • کد خطا F 10 b – خطای فن محفظه یخساز در یخچال – مقدار اهم فن محفظه چک شود – خرابی فن محفظه یخچال – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F 1 c – اشکال در سنسور دیفراست فریزر – خرابی سنسور دیفراست فریزر –
 • کد خطاF 1 a – خطای سنسور خارجی فریزر – مقدار مقاومت سنسور خارجی فریزر چک شود –
 • کد خطا F 1 b  – خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر بررسی شود – خرابی سنسور دمای فریزر –
 • کد خطا F 10 g – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 10 f – این خطا مربوط است به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور) – خرابی برد اصلی –
 •  
ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RL729-730
 • کد خطا R 1 a –  خطای سنسور یخساز یخچال – مقدار اهم سنسور یخساز یخچال چک شود – خرابی سنسور یخساز یخچال –
 • کد خطا R 1 b –  خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال بررسی شود – خرابی سنسور دمای یخچال –
 • کد خطا R 1 c – خطای سنسور دیفراست یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود – خرابی سنسور دیفراست یخچال –
 • کد خطا R 1 d – اشکال خطا در فن یخچال می باشد – مقدار اهم فن یخچال بررسی شود – سوختگی فن یخچال – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا R 1 e – خطای عملکرد نادرست یخساز یخچال – خرابی سنسور یخساز – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا R 1 g – این خطا مربوط به هیتر دیفراست یخچال می باشد – مقدار مقاومت هیتر دیفراست یخچال چک شود – سوختگی هیتر دیفراست یخچال – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 1 a –  خطای سنسور بیرونی (محیطی) فریزر – مقدار اهم سنسور بیرونی فریزر بررسی شود – تعویض سنسور بیرونی فریزر –
 • کد خطا F 1 b –  خطای سنسور دمای فریزر – مقدار مقاومت سنسور دمای فریزر چک شود – خرابی سنسور دمای فریزر –
 • کد خطا F 1 c –  خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست فریزر تعویض سنسور –
 • کد خطا F 1 d –  خطای فن فریزر – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن فریزر – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 1 e –  خطای فن کندانسور – شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن کندانسور فریزر – خرابی برد الکترونیک – 
 • کد خطا F 1 g – خطای سیستم هیتر دیفراست فریزر – هیتر و ترموفیوز – مقدار اهم هیتر دیفراست چک شود – خرابی برد الکترونیک
 •  
ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RZ18
 • شماره ۲ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد
 • شماره ۵ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال
 • شماره ۶ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است
 • شماره ۷ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال
 • شماره ۸ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد
 • شماره ۹ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال
 • شماره ۱ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد
 •  
ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل RR 18
 • شماره ۱ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد – مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود
 • شماره ۲ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال – مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود
 • شماره ۳ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است – خرابی سنسور دمای خارجی یخچال – مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود –
 • شماره ۴ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال – مقدار اهم فن یخچال چک شود – سوختگی فن یخچال – خرابی برد الکترونیک –
 • شماره ۵ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد – خرابی فن کمپرسور یخچال – خرابی از مدار برد کنترل می باشد –
 • شماره ۶ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال –
 • شماره ۷ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد – معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر مقدار اهم سنسور دما چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز یخچال فریزر سامسونگ تماس بگیرید
 • شماره ۸ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سنسور دیفراست فریزر
 • شماره ۹ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای خارجی محیطی پیرامون است
 • شماره ۱۰ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به فن دستگاه فریزر
 • شماره ۱۱- خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به فن کمپرسور دستگاه فریزر می باشد
 • شماره ۱۲ – خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سیستم دیفراست فریزر
 •  
ارور فریزر سامسونگ مدل RZ19 -20
 • کد خطا ۱ – مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است – خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا ۴ – این خطا از سنسور دیفراست فریزر می باشد – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم وسوکت سنسور – تنظیم جای سنسور و در آخر تعویض مدار برد
 • کد خطا ۶ – علت خطا مربوط است به سنسور بیرونی محیطی فریزر – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا ۷ – این خطا از فن فریزر می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار مقاومت فن چک شود – تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا ۸ – پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) فریزر – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار مقاومت فن چک شود – تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا ۹ – این خطا مربوط است به دیفراست فریزر – خرابی سنسور دیفراست – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد
 •  

خطای یخچال و ساید بای ساید بکو

ارور یخچال فریزر ۴ درب بکو
 • کد خطا E0 – خطای سنسور دمای فریزر – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E1 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – تعویض سنسور اوپراتور – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E2 – مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه
 • کد خطا E3 – علت این خطا مربوط است به المنت اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر خرابی از مدار برد دستگاه
 • کد خطا E8 – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E9 – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز و در آخر خرابی از برد
 • کد خطا E10 – اشکال خطا از سنسور محیط ژوکر می باشد – مقدار مقاومت سنسور چک شود سنسور تعویض شود و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E11 – مشکل این ارور از سنسور اوپراتور ژوکر – مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد دستگاه
 • کد خطا E12 – علت خطا از هیتر ژوکر – بررسی سیم کشی – هیتر تعویض شود – خرابی مدار برد
 •  
ارور ساید بای ساید بکو ۴ درب

کد خطا E0 – اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور /خرابی مدار برد

  • کد خطا E1 – علت خطا از سنسور محفظه اوپراتور فریزر است / خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود / و در آخر خرابی از مدار برد
  • کد خطا E2 – علت خطا از سنسور محفظه اوپراتور یخچال است / خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود / و در آخر خرابی از مدار برد
  • کد خطا E3 – پیغام ارور از سنسور محفظه هوای یخچال می باشد / بررسی اهم سنسور / سیم کشی چک شود / تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
  • کد خطا E4 – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز و یا سنسور یخ ساز می باشد / سوختگی موتور / خرابی سنسور و تعویض آن  / سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود / خرابی از برد الکترونیک
  • کد خطا E8 – مشکل خطل مربوط است به سنسور هوا / چک کردن سنسور و تعویض آن / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخرر مشکل از برد
  • کد خطا E9 – اشکال از موتورlcematic
  • کد خطا E11 – این پیغام ارور از سنسور هوای بذله گو /بررسی اهم سنسور /تعویض سنسور چک کردن سیم کشی و در آخر خرابی برد

  کد خطا E12 – اشکال خطا سنسور اوپراتور  / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود / مقدار اهم سنسور بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر اشکال از مدار برد

ارور یخچال بکو Refrigerator Beko Error
 • کد خطا E0=خطای سنسور فریزر
 • کد خطا E1=خطای سنسور دیفراست فریزر
 • کد خطا E3=خطای سنسور یخچال
 • کد خطا E4=خطای هیتر المنت دیفراست
 • کد خطا E8=خطای یخساز یا سنسور یخساز
 • کد خطا E9=خطای دستگاه یخساز
ارور یخچال فریزر بکو
 • کد خطا E0 – خطای سنسور فریزر – بررسی اهم سنسور دمای فریزر تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا E1 – خطای سنسور دیفراست فریزر – مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود – خرابی سنسور دیفراست – خرابی برد اصلی
 • کد خطا E3 – علت ارور از سنسور یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا E4 – این خطا از هیتر المنت دیفراست می باشد – تعویض المنت – ممکن است ایراد از برد باشد
 • کد خطا E8 – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E9 – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز ودر آخر خرابی از برد

خطاهای یخچال فریزر امرسان

ارور یخچال فریزر امرسان
 • کد خطا CO – این ارور مربوط است به کمپرسور و یا فن دستگاه – بررسی فن و تعویض آن – ممکن است خرابی از برد هم باشد –
 • کد خطا DA – خطای هیتر دمپر – مقدار اهم هیتر دمپر چک شود – تعویض هیتر و در آخر خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا ds – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد –
 • کد خطا CD – مشکل خطا از دمپر و یا فن می باشد – بررسی فن – هیتر دمپر چک شود – و در صورت سالم بودن ایراد از مدار برد –
 • کد خطا LA – اشکال خطا از لامپ
 • کد خطا HE – علت خطا مربوط می شود یه هیتر – سیم کش بررسی شود و در آخر مشکل از برد –
 • کد خطا FA – این خطا از فن می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار مقاومت فن چک شود – تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد –
 • کد خطا RD – پیغام خطا از سوئیچ مکنت و یا دمپر – هر دو مرد بررسی شود و در آخر ایراد از برد می باشد –
 • کد خطا CD – این خطا از سنسور دیفراست می باشد – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم وسوکت سنسور – تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد –
 • کد خطا FC – مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیمهای ارتباطی بررسی شود – و در آخر خرابی برد
 • کد خطا ۰-۰ – علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه
 • کد خطا _ علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه

خطای یخچال و ساید بای ساید دوو

ارور یخچال فریزر دوو ۵۹۰
 • کد خطا r1 – خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود
 • کد خطا r t – علت خطا خرابی سنسور RT – و یا اتصال کوتاه – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا d1 – ناهنجاری در سنسور یخ زدایی خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور
 • کد خطا door – اشکال خطا خرابی سوئیچ درب است
 • کد خطا c1 – چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرده باشد
 • کد خطا f3 – مشکل از کارکرد المنت به مدت ۸۰ دقیقه – در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود
 •  
ارور یخچال فریزر کمبی دوو مدل FR4501
 • کد خطا D1 – مشکل خطا از قطعی و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد
 • کد خطا R1 – خطای سنسور دمای یخچال – مقدار اهم سنسور دمای یخچال چک شود – سیم کشس بررسی شود و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا F3 – مشکل از کارکرد المنت به مدت ۸۰ دقیقه – در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود
 • کد خطا C1 – چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرده باشد
 •  
ارور یخچال فریزر دوو مدل ۶۶۰ قدیمی
 • کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  
 • کد خطا E4 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز –
 • کد خطا E6 – این خطا از خرابی فن فریزر می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کد خطا E7 – علت خطا از عدم سرمایش می باشد
 • کد خطا E9 – پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور بیرونی – مقدار مقاومت هیتر اوپراتور چک شود تعویض هیتر و در آخر ایراد از برد –
 • کد خطا E10 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط بیرونی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E11 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد –
 • کد خطا E12 – مشکل از دمپر
 • کد خطا E13 – این خطا مربوط می شود به قطعی کمپرسور –
 •  
ارورهای چند مدل از ساید بای ساید دوو
 • کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا r1 – مشکل ارور سنسور یخچال – معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – خرابی از مدار برد
 • کد خطاrt – مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد – سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا d1 – علت خطا از سنسور برفک زدائی – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی بررسی شود – تعویض سنسور – و در آخر ایراد از برد
 • کد خطاdr – این خطا از خرابی کلید درب یخچال است تعویض کلید – درب یخچال را باز و بسته نمایید 
 • کد خطاdF – اشکال این ارور از خرابی کلید درب فریزر است تعویض کلید – درب یخچال را باز و بسته نمایید 
 • کد خطاdH – پیغام ارور از خرابی سوئیچ درHoemdarمی باشد
 • کد خطا C1 – مشکل این خطا از غیر عادی بودن سیکل چرخه می باشد
 • کد خطا F3 – این خطا نشان دهنده غیر عادی بودن عملیات برفک زدائی می باشد
 • کد خطا d2 – دستی شدن عملیات برفک زدائی
 • کد خطا E1 – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا EF – علت ارور مربوط است به سنسور جریان flow – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد کنترل
 • کد خطا Et – اشکال خطا از سنسور تراز – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E0 – مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید – تعویض شیر برقی 
 • کد خطاEu – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد
 •  

خطا های یخچال فریزر سیلوان

ارور یخچال فریزر سیلوان
 • کد خطا D1 – علت خطا در یخچال تکی مشکل از سنسور دما می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد
 • کد خطا D3 – مشکل این ارور در فریزر مربوط است به سنسور دیفراست که به اوپراتور متصل شده است  – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا D2 – پیغام خطا از فریزر است و مشکل از سنسور دما که به بدنه متصل می باشد – چک کردن اهم سنسور تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا D1 – این ارور در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال می باشد – بررسی اهم سنسور تعویض آن و در آخر مشکل از برد کنترل
 • کد خطا D3 – اشکال این خطا در یخچال فریزر از سنسور دیفراست که به اوپراتور وصل می باشد – اهم سنسور چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا D2 – علت خطا در یخچال فریزر مربوط است به سنسور دمای فریزر که به بدنه فریزر نصب می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – ممکن است خرابی از برد هم باشد
 •  

خطا های یخچال فریزر نیکسان

ارور یخچال فریزر نیکسان
 • کد خطا F1 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر تک و فریزر کمبی – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – تعویض سنسور اوپراتور – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا F2 – مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال تک و یخچال کمبی – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه
 • کد خطا F3 – علت خطا مربوط است به سنسور کابین فریزر تک و یا فریزر کمبی – بررسی مقدار اهم سنسور – چک کردن سیم های مرتبط به آن – ممکن است مشکل از برد باشد
 • کد خطا F4 – این ارور ایراد از سنسور کابین یخچال تک و یا یخچال کمبی – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E1 – این خطا از خرابی فن فریزر تک و فریزر کمبی می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از فن یخچال تک و یخچال کمبی می باشد – سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E3 – علت خطا خرابی فن کمپرسور کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین تعویض فن و در آخر خرابی از مدار برد اصلی
 • کد خطا H1 – اشکال خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر تک – بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا H2 – این خطا ایراد ازهیتر اوپراتور یخچال تک و اوپراتور یخچال کمبی – بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا C1 – این ارور مربوط است به کمپرسور دستگاه
 • کد خطا CR – مشکل از عملکرد دمائی نامناسب یخچال می باشد
 • کد خطا CF – اشکال مربوط به عماکرد نامناسب دمائی فریزر
 • کد خطا L1 – علت از روشنائی داخل کابین است
 •  

خطا های یخچال فریزر هیمالیا

ارور یخچال فریزر هیمالیا

یخچال فریزر هیمالیا – E1 کد خطا – ارور : اتصالات موتور یخچال فریزر بررسی شود
یخچال فریزر هیمالیا – E2 کد خطا – ارور : موتور یخچال فریزر بررسی شود و عملکرد آن را بررسی و ایراد آن را رفع کنید.

یخچال فریزر هیمالیا – E3 کد خطا – ارور: سیستم تنظیم دمای یخچال فریزر دچار مشکل شده آن رابررسی کنید

یخچال فریزر هیمالیا – E6 کد خطا – ارور:   میزان آبگیری یخچال فریزر دچار مشکل شده بررسی شود

یخچال فریزر هیمالیا – F1 کد خطا – ارور:   تخلیه فاضلاب یخچال فریزر بررسی شود و امکان  وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر

یخچال فریزر هیمالیا – F2 کد خطا – ارور:   سیستم گرمایش یخچال فریزر دچار مشکل شده و اتصال سنسور داخل کابین فریزر بررسی شود

یخچال فریزر هیمالیا – F3 کد خطا – ارور:  سیستم تنظیم دمای آب یخچال فریزر بررسی شود و ممکن است  اشکال در سنسور اواپریتور( تبخیر کننده) باشد.

یخچال فریزر هیمالیا – F4 کد خطا – ارور:  برد یخچال فریزر بررسی شود  . ممکن است اتصالی در اواپریتور ( تبخیر کننده نیز باشد)

یخچال فریزر هیمالیا – C1 کد خطا – ارور:   مکانیزم تنظیم سطح آب یخچال فریزر بررسی شود   

یخچال فریزر هیمالیا – C2 کد خطا – ارور:تخلیه فاضلاب یخچال فریزر بررسی شود

یخچال فریزر هیمالیا – H1 کد خطا – ارور:ارتباط بین برد و نمایشگر یخچال فریزر بررسی شود  

یخچال فریزر هیمالیا – H2 کد خطا – ارور:    سیستم خشکن و فن یخچال فریزر بررسی شود 

یخچال فریزر هیمالیا – H3 کد خطا – ارور:   سیستم حرارتی خشکن یخچال فریزر بررسی شود

یخچال فریزر هیمالیا – H4 کد خطا – ارور: سیستم تنظیم دمای خشکن یخچال فریزر بررسی شود 

یخچال فریزر هیمالیا – L2 کد خطا – ارور: مکانیزم درب یخچال فریزر ایراد پیدا کرده 

ارور یخچال هیمالیا مدل کمبی ۵۳۰
 • کد خطا F1 – خطای سنسور دمای فریزر کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود
 • کد خطا F2 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  
 • کد خطا F3 – خطای سنسور دمای یخچال در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود
 • کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  
 • کد ارور F5 – کمبود سرما
 • کد خطا F8 – اشکال این ارور از قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن – علانت فن در روی نمایشگر ثابت میشود
 • کد خطا F9 -این خطا از قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن – علانت فن در روی نمایشگر ثابت میشود
 •  
ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ
 • کد خطا F1 – خطای سنسور دمای فریزر داخل کابین کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش می ماند – مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود
 • کد خطا F2 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  
  کد خطا F3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – تعویض سنسور اوپراتور – خرابی از مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  
 • کد ارور F5 – کمبود سرما
 •  
ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل رویال ۶۶۶
 • کد خطا E1 – پیغام این خطا از سنسور داخل کابین یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد –
 • کد خطا E2 – اشکال ارور از سنسور داخل کابین فریزر می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد –
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز –
 • کد خطا E8 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –
 • کد خطا E0 – این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی از برد –
 • کد خطا EE – ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد –
 •  
ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا
 • کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور فریزر – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور اوپراتور فریزر مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا F2 – اشکال ارور از سنسور کابین فریزر می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد –
 • کد خطا F3 – مشکل این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور یخچال – خرابی سنسور اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه –  
 • کد خطا F4 – پیغام این خطا از سنسور کابین یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از برد –
 • کد خطا E1 – این خطا از خرابی فن فریزر می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از فن یخچال می باشد – سوختگی فن یخچال مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا E3 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد
 • کد خطا E6 – این خطا از گرمای بیش از حد و یا مشکل گازی دارد دمپر کانال هوا یخ زدگی دارد –
 • کد خطا H1 – این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور فریزر – مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر ودر آخر خرابی از برد –
 • کد خطا H2 – مشکل خطا از هیتر سینی فریزر می باشد – تعویض هیتر – ممکن است خرابی از برد هم باشد –
 • کد خطا H3 – پیغام خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور یخچال – مقدار مقاومت هیتر چک شود تعویض هیتر ودر آخر خرابی از برد –
 • کد خطا H4 – اشکال این خطا از هیتر سینی یخچال می باشد (المنت برچسبی) – تعویض هیتر – ممکن است خرابی از برد هم باشد –
 • کد خطا C1 – این ارور خرابی کمپرسور
 • کد خطا C2 – علت خطا از عملکرد دمای نامناسب دستگاه
 • کد خطا L2 – مشکل خطا لایت روشنایی
 •  

خطا های یخچال فریزر هیتاچی

ارور یخچال فریزر هیتاچی
 • کد خطا F0 02 – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با
 • کد خطا F0 03 – مشکل خطا از ناهنجاری واحد IM
 • کد خطا F0 04 – علت این ارور از غیر طبیعی بودن محفظه یخ زدایی فریزر – خرابی سنسور یخ زدایی فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد 
 • کد خطا F0 05 – این خطا از ناهنجاری سنسور IM می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی برد  
 • کد خطا F0 07 – اشکال این خطا مربوط است به ناهنجاری در OVERCURRENT 
 • کد خطا F0 08 – مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد – کار کرد کمپرسور غیر طبیعی
 • کد خطا F0 09 – پیغام این ارور از کمپرسور می باشد
 • کد خطا F0 11 – این خطا مربوط می شود به اختلالات در سرعت کمپرسور
 • کد خطا F0 12 – اشکال این خطا از خرابی موتور FR
 • کد خطا F0 13 – علت پیش آمده از موتور فن K
 • کد خطا F0 14 – مشکل ارور از ولتاژ منبع تغذیه می باشد
 • کد خطا F0 15 – اشکال این خطا از خرابی موتور F2
 • کد خطا F0 16 – علت پیش آمده از موتور فن RR
 • کد خطا F0 18 – پیغام خطا از سنسور یخ زدایی می باشد
 • کد خطا F1 01 – اشکال این ارور از ناهنجاری در سنسور منجمد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور ودر آخر خرابی از برد
 • کد خطا F1 02 – این خطا مربوط می شود به سنسور محیط یخچال – خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد دستگاه
 • کد خطا F1 03 – علت خطا از خرابی سنسور TC می باشد – مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد 
 • کد خطا F1 04 – مشکل این ارور خرابی سنسور یخ زدایی – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – خرابی از برد 
 • کد خطا F1 06 – پیغام خطا مربوط است به سنسور دمای اتاق – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا F1 10 – ناهنجاری در سنسور یخ زدایی تعویض سنسور
 • کد خطا F3 01 – اشکال خطا از سرد نبودن محفظه فریزر می باشد
 • کد خطا F3 02 – مشکل این ارور از سرد نبودن محفظه یخچال و فریزر می باشد
 •  

خطا های یخچال یخساران

ارور یخچال یخساران
 • کد خطا E1 – علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی
 • کد خطا E2 – اشکال ارور از فن داخل کابین – سیم های ارتباطی چک شود خرابی فن و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا E3 – مشکل خطا مربوط است به افت دمای کابین
 • کد خطا E4 – این خطا از عملکرد نادرست دیفراست می باشد
 • کد خطا E5 – پیغام مربوط می شود به سنسور کابین – مقدار اهم سنسور بررسی شود – سیم های مرتبط به سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا E6 – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا E7 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه

خطا های یخچال الکترواستیل

ارور یخچال الکترواستیل
 • کد خطا R1 – این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال چراغ MID چشمک می زند کنترل مداوم کمپرسور، فن فریزر۳۰ دقیقه روشن و ۳۰ دقیقه خاموش می شود – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا F3 – علت خطا از کارکرد المنت بیش از ۸۵ دقیقه می باشد – چراغ HIGH چشمک می زند درصورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدایی یا قطعی هیتر، کنترل غیرممکن است – بررسی هیتر و سیم کشی مرتبط به آن و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا C1 – مشکل این خطا مربوط است به سنسور برفک زدایی زمانی که سنسور برفک زدایی ۵ درجه باشد ارور می دهد – چراغ QUICK چشمک می زند در صورت اشکال در سیکل، کنترل غیر ممکن است -بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن و در آخر خرابی برد
 • کد خطا D1 – این پیغام خطا از معیوب بودن و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
 • شرح خطا – زمانی که همه چراغها خاموش باشد و هیچ گونه خطای نشان ندهد قطعی هیتر پیش آمده – بررسی مقدار مقاومت هیتر و تعو یض آن – سیم کشی تا هیتر چک شود و در آخر مشکل از برد
 •  
ارورهای یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES27
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا E2 – این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت -خرابی ترموفیوز
 • کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E5 – ایراد سیستم تبرید – قطع کار کمپرسور – خرابی المنت – ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E6 – ایراد از گرمای بیش از ۱۵ درجه در یخچال می باشد – مشکل از گاز و یا دمپر کانال هوا یا از یخ زدگی اوپراتور می باشد
 • کد خطا E7 – مشکل از سرمای زیر ۴ درجه در یخچال – ایراد از دمپر و یا شکستگی کانال هوا
 • کد خطا E8 – خرابی مدار برد – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی
 • کد خطا E9 – علت خطا برفک زدایی – خرابی المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور – سیم های ارتباطی چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E10 – مشکل این ارور از فن اوپراتور می باشد – خرابی فن اوپراتور و عدم سرمای اوپراتور – ممکن است خرابی از برد هم باشد
 • کد خطا E11 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا E12 – ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی
 • کد خطا ۰E – در محصولات جدید یخچال فریز خطا مربوط به فن اواپراتور می باشد – بررسی فن و سیم های ارتباط به آن – تعویض فن و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا ۱E – در محصولات جدید یخچال فریز اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا ۲E – در محصولات جدید یخچال فریز ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد می باشد – اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی
 •  
ارور یخچال تک الکترواستیل مدل ESR24
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت خرابی ترموفیوز
 • کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E5 – ایراد سیستم تبرید – قطع کار کمپرسور – خرابی المنت – ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E9 – علت خطا برفک زدایی – خرابی المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور – سیم های ارتباطی چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا F0 – اشکال ارور خرابی فن اوپراتور – سوختگی فن اوپراتور – قطعی کابل فن – ممکن است خرابی از برد هم باشد
 • کد خطا F1 – علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی
 • کد خطا ER – علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد – خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر
 •  
ارور فریزر تک الکترواستیل مدل ESF24
 • کد خطا E2 – این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد کد خطا E3 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز
 • کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا E5 – ایراد سیستم تبرید – قطع کار کمپرسور – خرابی المنت – ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد 
 • کد خطا E9 – علت خطا برفک زدایی – خرابی المنت – سوختن ترموفیوز – خرابی سنسور اوپراتور – سیم های ارتباطی چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا F0 – اشکال ارور خرابی فن اوپراتور – سوختگی فن اوپراتور – قطعی کابل فن – ممکن است خرابی از برد هم باشد
 • کد خطا F1 – علت خطا خرابی فن کندانسور – سیم های مرتبط به فن بررسی شود – قطعی کابل فن به کابین و در آخر خرابی از مدار برد اصلی
 • کد خطا ER – علت خطا ایراد در برد اصلی دستگاه می باشد – خرابی مدار برد اصلی و یا خرابی برد نمایشگر
 •  

خطا های یخچال فریزر پارس

ارورهای یخچال فریزر پارس
 • کد خطا AF – این خطا مربوط است به سنسور محیط یخچال – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا EF – این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اوپراتور یخچال – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند – خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور اوپراتور چک شود
 • خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا FF – این مشکل خطا مربوط است به سنسور دمای فریزر – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور دما فریزر چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد
 • کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد – نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد
 • کد خطا ( – – ) – این پیغام نشان دهنده خاموشی قسمت یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخجال می باشد که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش می باشد
 •  
ارور یخچال فریزر پارس نوفراست
 • کد خطا FF – علت خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا DF – علت خطا از سنسور اوپراتور است – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد – نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد
 • کد خطا LO – مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر – دمای کابین فریزر از ۳۳ – سردتر شده است
 •  
ارور بردهای یخچال لاردر فور استار پارس
 • کد خطا AF – اشکال ارور مربوط است به سنسور داخل کابین یخچال (سنسور سفید) – بررسی مقدار اهم سنسور و سیم های مرتبط به آن – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا EF – مشکل خطا از سنسور بیرونی یخچال می باشد (سنسور قرمز) – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار اهم سنسور بررسی شود – تعویض سنسور و در آخر اشکال از مدار برد الکترونیک
 •  
ارور یخچال فریزر پارس ۶ - ۴ - ۳ دکمه
 • کد خطا PO – پیغام این خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا PC – مشکل ارور مربوط به اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر می باشد – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – ممکن است خرابی از برد هم باشد
 • کد خطا HI – اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد – نشان دهنده دمای بالای ۲۴ درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد
 • کد خطا LO – مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر – دمای کابین فریزر از ۳۳ – سردتر شده است
 •  

خطا های ساید بای ساید اسنوا

ارور ساید بای ساید اسنوا
 • کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا R1 – مشکل این خطا از سنسور یخچال می باشد – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا RT – اشکال این خطا به سنسور دمای اتاق مربوط می باشد – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دمای اتاق مقدار اهم سنسور دما چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است  
 • کدخطا D1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه – قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DR – مشکل این خطا از سوئیچ درب می باشد – سوختگی سوئیچ درب یخچال – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DF – اشکال این خطا به سوئیچ درب فریزر مربوط است – خرابی سوئیچ درب فریزر – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا DH – این خطا مربوط می شود به سوئیچ درب محفظه بار – سوختگی سوئیچ درب محافظ بار – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا E1 – مشکل این خطا از سنسور یخ ساز می باشد – خرابی قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخ ساز مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EF – اشکال این خطا به سنسور جریان آب دستگاه مربوط می باشد – خرابی و یا اتصال کوتاه سنسور جریان آب مقدار اهم سنسور جریان آب چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا Et – علت خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد – خرابی سوئیچ و تعویض آن – سیم کشی چک شود
 • کد خطا E9 – مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید – تعویض شیر برقی – 
 • کد خطا ES – خطای پدال آب – هر زمان پدال آب برای مدت ۶۰ ثانیه نگه داشته شود عملکرد شیر برقی متوقف می شود و ارور میدهد – خرابی میکروسوئیچ پدال – بررسی سیم های ارتباطی – ممکن است بردایراد داشته باشد
 • کد خطا EA – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد – سوختگی موتور – سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود – خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطاEu – این خطا از خرابی سوئیچ بال مرغی می باشد – test switcبررسی عملکرد بال مرغی
 • کد خطا C1 – اشکال این ارور از سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد 
 • کد خطا F3 – مشکل خطا از انجام نشدن دیفراست
 • کد خطا d2 – فعال بودن دیفراسب دستی
 • کد خطا EG – این خطا مربوط است به تامین آب دستگاه – در تامین آب دستگاه اشکالی به وجود آمده – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 • کد خطا EU – مشکل این خطا از سوئیچ پاکت یخ دستگاه می باشد – پر بودن پاکت یخ – خرابی از مدار برد الکترونیک است
 •  
ارور ساید بای ساید اسنوا مدل ۲۵۰ و ۲۹۰
 • کد خطا F1 – اشکال خطا از سنسور فریزر است – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا r 1 – مشکل ارور سنسور یخچال – معیوب بودن سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – خرابی از مدار برد
 • کد خطا r t – پیغام این خطا مربوط است به سنسور درجه حرارت محیط – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا d1 – این ارور از سنسور دیفراست می باشد – خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود و در اخر خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطاdr – اشکال خطا از سوئیچ یخچال است – چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب – سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کدخطاdf – مشکل ارور از سوئیچ فریزر است – چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب – سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کد خطاdH – پیغام این خطا مربوط است به سوئیچ Home dar چک کردن درب و یا باز بودن بیش از یک ساعت درب – سوختگی سوئیچ و تعویض آن
 • کد خطا E1 – این ارور از قطعی سنسور قالب یخ می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – بررسی سیم های ارتباطی به سنسور
 • کد خطا Et – اشکال خطا از سوئیچ زیر قالب یخ می باشد – test switch اشکال دارد – سوئیچ تعویض گردد و در آخر ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا EF – خطا از خرابی سنسور جریان آب می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا E9 – مشکل ارور اشکال در سیستم آب رسانی است – سیستم آب رسانی بررسی شود
 • کد خطا ES – پیغام این خطا مربوط است به میکروسوئیچ پدال آب – سوختگی میکرو سوئیچ – امکان دارد خرابی از برد باشد
 • کد خطا EA – این ارور اشکال در موتور یخ ساز می باشد – موتور و test switch کنترل شود تعویض موتور – و در آخر خرابی از برد است
 • کد خطاEu – اشکال خطا از سوئیچ بال مرغی است – با test switch عملکرد بال مرغی چک شود و در آخر خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطا C1 – مشکل ارور اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز می باشد – کار کرد موتور بیش از ۳ ساعت
 • کد خطا F3 – پیغام این خطا مربوط به انجام نشدن دیفراست – با قطع برق و وصل مجدد برق در حین کار دیفراست انجام نشود
 • کد خطا d2 – این ارور از فعال بودن دیفراست دستی می باشد – با نگه داشتن دکمهFerezer Set و ۵ مرتبه فشار دادن Refrigerator Set برفک زدایی دستی فعال می شود 
 •  
ارور ساید بای ساید اسنوا مدل اروپایی
 • کد خطا F1 – مشکل خطا از عدم سرد شدن اوپراتور – خرابی کمپرسور – نشتی گاز مبرد – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا F2 – علت از پایان یافتن زمان دیفراست – بالا بودن میزان برفک در اوپراتور به علت رطوبت
 • کد خطا F3 – اشکال خطا خرابی فن فریزر و یا فن یخچال – بررسی فن فریزر و یخچال – سیم های ارتباطی به فن چک شود – سوختگی فن و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به فن کمپرسور – خرابی فن کمپرسور – سیم های ارتباطی به فن چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا F5 – پیغام ارور از سنسور یخچال و یا فریزر – بررسی هر دو سنسور – سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا F6 – علت خطا از سنسور اوپراتور است – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا F7 – مشکل ارور از سنسور دمای محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد – سیم های ارتباطی بررسی شود 
 • کد خطا F8 – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی برد الکترونیک 
 •  
ارور ساید بای ساید جدید اسنوا سری ۳۵۰۰
 • کد خطا ۷ – اشکال سرمایش ضعیف – خرابی کمپرسور و یا کمپرسور شارژ و یا اتصالات
 • کد خطا ۶ – مشکل خطا از فن اوپراتور – سوختگی فن – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا ۱۲ – علت خطا دمپر – عدم اتصال کانکتور دمپر و یا خرابی دمپر
 • کد خطا ۱ – این خطا مربوط می شود به سنسور کابین یخچال – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا ۲ – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور کابین فریزر – مقدار اهم سنسور چک شود – تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا ۴ – علت خطا از سنسور اوپراتور فریزر است – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا ۹ – مشکل خطا از دیفراست ناموفق – تشخیص خطا تنها در سیکل دیفراست می باشد 
 • کد خطا ۱۱ – این خطا مربوط است به فن کندانسور – دور پایین فن کندانسور باعث خطا می شود – تعویض فن
 • کد خطا ۱۰ – مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – ممکن است خرابی از برد باشد – سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا ۱۳ – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی بررسی شود – تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد 
 • کد خطا ۱۴ – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد – سوختگی موتور – خرابی هیتر – سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود – خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطا ۱۶ – مشکل ارور از سوئیچ درب فریزر – درب فریزر بیش از ۱ ساعت باز مانده – ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد 
 • کد خطا ۱۷ – این خطا از سوئیچ یخچال می باشد – درب یخچال بیش از ۱ ساعت باز مانده – ممکن است خرابی از سوئیچ در باشد
 • کد خطا ۱۸ – اشکال از کلید درب هوم بار – اگر درب یخچال و یا هوم بار بیش از ۱ ساعت باز بماند ارور می دهد
 • کد خطا ۰۰ – بدون خطا عملکرد عادی دستگاه
 • کد خطا ER- SE – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی برد الکترونیک 
 •  

خطا های ساید بای ساید بلومبرگ

ارور ساید بای ساید بلومبرگ
 • کد خطا E0 – اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور / خرابی مدار برد
 • کد خطا E1 – اشکال خطا از سنسور اوپراتور فریزر است / خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود  و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E2 – علت خطا از سنسور اوپراتور یخچال است / خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E3 – مشکل از سنسور هوای یخچال / مقدار اهم سنسور بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E4 – این خطا مربوط می شد به المنت ضد برفک فریزر / مقدار مقاومت المنت چک شود هیتر تعویض شود و در آخر ایراد مدار برد
 • کد خطا E8 – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی بررسی شود /تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E9 – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد/ سوختگی موتور / سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود /خرابی از برد الکترونیک
 • کد خطا E10 – اشکال این خطا از سنسور هوای فلکسی می باشد / سیم های ارتباطی بررسی شود تعویض سنسور و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E11 – مشکل ارور مربوط است به سنسور اوپراتور فلکسی زون / چک کردن اهم سنسور تعویض سنسور بررسی سیم کشی و در آخر مدار برد
 • کد خطا E12 – این خطا مربوط می شود به هیتر ضد برفک / هیتر تعویض شود بررسی سیم کشی و در آخر برد 
 •  

خطا های ساید بای ساید بوش

ارور ساید بای ساید بوش
 • کد خطا F1 – خطای سنسور قسمت فریزر / مقدار اهم سنسور محیطی فریزر چک شود / خرابی سنسور محیطی تعویض آن  ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا F3 – آخرین دیفراست بیش از حد طولانی شده و با به اتمام رسیدن زمان قطع شده نه از طریق سنسور دیفراست / خرابی المنت و ترموفیوز / تعویض المنت دیفراست و ترموفیوز
 • کد خطا r1 – خطای سنسور قسمت یخچال / مقدار مقاومت سنسور محیطی یخچال بررسی شود /خرابی سنسور قسمت یخچال ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا r t – اشکال این خطا از سنسور محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / ممکن است خرابی از برد باشد / سیم های ارتباطی بررسی شود 
 • کد خطا red – مشکل ارور از سنسور محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / ممکن است خرابی از برد باشد / سیم های ارتباطی بررسی شود
 • کد خطا d1 – پیغام خطا از سنسور دیفراست / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور دیفراست / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد
 • کد خطاdr – این خطا از خرابی کلید درب یخچال است تعویض کلید
 • کد خطاdf – اشکال این ارور از خرابی کلید درب فریزر است تعویض کلید / درب یخچال را باز و بسته نمایید
 • کد خطا E1 – این ارور از قطعی سنسور یخساز می باشد / خرابی سنسور مقدار اهم سنسور یخ ساز چک شود / بررسی سیم های ارتباطی به سنسور
 • کد خطا EF – مشکل خطا از سنسور آبشمار / خرابی از شیر برقی ورودی آب / کل سیستم شیر برقی را تعویض نمایید
 • کد خطا Et – پیغام خطا از خرابی کلید یخساز / یخساز را تست نمایید / تعویض کلید یخساز
 • کد خطاEu – این خطا مربوط می شود به کلید خاموش و روشن یخساز / تست یخساز و تعویض کلید یخساز
 • کد خطا ES – اشکال ارور خرابی کلید یخ ریز / محفظه آبریز یخ ساز را تست نمایید / کلید یخ ریز تعویض شود
 • د خطاEa – این ارور اشکال در موتور یخ ساز می باشد / موتور و test switch کنترل شود تعویض موتور  و در آخر خرابی از برد است
 • کد خطاEg – مشکل خطا خرابی شیر برقی می باشد شیر برقی ورودی آب را تست نمایید / تعویض شیر برقی
 •  

خطا های ساید بای ساید کنوود

ارور ساید بای ساید کنوود
 • کد خطا E0 – اشکال خطا از سنسور فریزر است / خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود / و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E1 – پیغام خطا از سنسور دیفراست / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور دیفراست / این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ داشته باشد / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد 
 • کد خطا E3 – علت این خطا مربوط است به سنسور کانال بین یخچال و فریزر / معیوب بودن سنسور تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E4 – این خطا از هیتر المنت / سوختگی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا E8 – پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود / سیم های ارتباطی بررسی شود / تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E9 – علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد / سوختگی موتور / سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود / خرابی از برد الکترونیک
 •  
فهرست