لیست ارور های کولر گازی

خطا های کولر گازی جنرال مدل بانه
خطا های کولر گازی سامسونگ
خطا های کولر گازی گری
خطا های کولر گازی های مدیا
خطا های کولرگازی دیواری اجنرال
خطا های کولرگازی ال جی
خطا های کولر گازی بوش
خطا های کولرگازی مارکهای متفرقه​

ارور کولر گازی جنرال مدلهای بانه،دو تیکه ،گلد

ارور کولر گازی جنرال بانه ای

کولر گازی جنرال که در مرزهای ایران بصورت غیر قانونی وارد میشوند با نام های مستعار کدهای خطا و ارور های انها یکی هستند

 • خطای E2 –  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد / خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود 
 • خطای E3 –  خطا در سنسور پایپ / سنسور متصل به اوپراتور / مقدار اهم سنسور پایپ چک شود 
 • خطای E4 –  خطا در یونیت بیرونی بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
 • خطای E5 –  خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد / مقدار اهم فن بلوور چک شود / سوختگی فن بلوور / خرابی برد الکترونیک 
 • خطای E7 –  مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد
 • خطای  E8 –  مشکل در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست) می باشد / خرابی کندانسور دیفراست
 • خطای DF –  یخ زدایی و یا دیفراست
ارور کولرگازی اسپیلت جنرال گلد
  • خطای F9 –  خطای سنسور محیطی می باشد / خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود
  • خطای F8 –  خطای سنسور پایپ می باشد /  سنسور متصل به اوپراتور / مقدار اهم سنسور پایپ چک شود 
  • خطای  F7 –  خطای دیفراست می باشد / خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود 

  زمانی که تصویر فن موتور بر روی نمایشگر نشان داده نمی شود یعنی اینکه هوای اتاق سرد است

ارور کولر گازی دو تیکه جنرال
 • کد خطا F1 – خطای محافظ فازها می باشد / سوختگی محافظ / خرابی برد اصلی
 • کد خطا F2 – این خطای محافظ فازها است / سوختگی محافظ فازها / خرابی برد اصلی
 • کد خطا F3 – مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد
 • کد خطا F4 – علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد
 • کد خطا F5 – خطای گرمای زیاد / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F6 – مشکل خطا از اورلد می باشد / سوختگی اورلد / خرابی برد اصلی
 • کد خطا F7 – خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد / خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود
 • کد خطا F8 – مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد
 • کد خطا F9 – این خطا یخ زدگی می باشد
 • کد خطا F10 – گرمایش الکترونیکی 
ارور کولرگازی جنرال گلد
 • کد خطا F9 – خطای سنسور محیطی می باشد / خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود
 • کد خطا F8 – خطای سنسور پایپ می باشد /  سنسور متصل به اوپراتور / مقدار اهم سنسور پایپ چک شود
 • کد خطا F7 –  خطای سنسور دیفراست می باشد / خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور

ارور کولر گازی سامسونگ مدلهای مختلف

مدل ۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰-۲۴۰۰۰
 • کد خطا E1 – اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E2 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E3 – علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E6 – این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد ارور کولر گازی سامسونگ ۴۵۰۰۰ ایستاده
 • کد خطا E1 – خطای سنسور یونیت داخلی می باشد / خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود
 • کد خطا E5 – علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E6 – مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد 
 •  
مدل ۵۰۰۰۰ ایستاده Queen
 • کد خطا E1 – خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد / خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود
 • کد خطا EE – 00 – نقص در برق یونیت داخلی دستگاه
 • کد خطا EE – 01 – اشکال در برق یونیت خارجی
 • کد خطا E5 – علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E6 – مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا ER – مشکل در کابل ارتباطی بین یونبت خارجی و یونیت داخلی دستگاه
 • کد خطا EB – محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد
 • کد خطا ED – این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
 • کد خطا EA – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد 
 •  
دوتیکه ایستاده ۵۰ هزار مدل Mirage
 • کد خطا E1 01 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد 
 • کد خطا E1 21 – علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E1 22 – این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور / بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور / سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا E1 54 – اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد / سوختگی فن / سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E1 62 – مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد / کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی
 • کد خطا E1 63 – دستگاه نیاز به کد مجدد دارد
 • کد خطا E1 86 – پیغام این خطا از MPI
 • کد خطا E4 25 – علت خطا از ترتیب فازها ۳ فاز می باشد فازها باید جا به جا شود
 •  
مدل Multipanel classic
 • کد خطا t 0 – علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا t A – اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور A / بررسی سنسور و مقدار اهم آن / سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا t b – این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد / بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن / سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد
 • کد خطا t c – پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور C / بررسی سنسور و مقدار اهم آن / سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا A – علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A
 • کد خطا b – اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است
 • کد خطا C – این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد
 • کد خطا CA – شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد
 • کد خطا c b – شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد
 • کد خطا CC –  شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد
 • کد خطا CO – علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها / بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا G – مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد
 • کد خطا AC – این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A
 • کد خطا GC – اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B
 •  
دو تیکه سامسونگ مدل کریستال
 • کد خطا E121 – اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد ار برد
 • کد خطا E122 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E154 – اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد / سوختگی فن / سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E162 – علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد
 • کد خطا E142 – این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج / مقدار اه سنسور بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا E186 – پیغام این خطا از MPI
 • زمانی که کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز به کد مجدد دارد
 •  
مدل waltz nova 30kbtu
 • کد خطا E1 03 – این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
 • کد خطا E1 21 – علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E1 22 – مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا E1 42 – این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج / مقدار اه سنسور بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد
 • کد خطا E1 54 – اشکال ارور از موتور فن یونیت داخلی می باشد / سوختگی فن / سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E1 62 – این ارور مربوط می شود به مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت
 • کد خطا E1 63 – این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 93 – این خطا مربوط می شود به سیگنال برد نمایشگر ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
 • کد خطا E1 94 – پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
 • کد خطا E2 37 – مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد / خرابی سنسور کندانسور / مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E4 79 – علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی / بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد
 •  

ارور کولر گازی گری

ارور کولرهای گازی گری

سنسوردما خاموش است یاجریان الکتریکی ضعیف است .

EO1 
کمپرسور بار اضافی دارد دستگاه را خاموش کنید مدتی صبرکنید وسپس مجددا آن را روشن کنیدEO2
کمپرسور افت جریان دارد  مثل مورد EO1EO3
سیستم حفاظتی دستگاه بیرونی مثل مورد EO2EO4
کمپرسور بار اضافی دارد مثل مورد EO2PO2
دمای اواپراتور دستگاه داخلی خیلی پایین است دستگاه را خاموش کنید موانع را از ورودی هوا ( هنگام سرمایش ) خارج وفیلترهوا را تمیز کنید، سپس دستگاه را مجددا به کار بیندازید در صورتی که مجدادا ارور داد حتما با ما تماس بگیریدPO3
دمای اواپراتور دستگاه داخلی خیلی بالاست مثل مورد PO3  ( هنگام گرمایش )PO4
دمای خروجی دستگاه داخلی خیلی بالاست مثل مورد PO3PO5

ارور کولر گازی های مدیا

ارور کولر تروپیکال و غیرتروپیکال
 • کد خطا E0 – علت ارور از خرابی برد پنل و یا کندانسور می باشد
 • کد خطا E1 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E2 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / فن موتور بررسی شود/  ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم / خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود 
 • کد خطا E5 – علت خطا مربوط به سنسور اوپراتور می باشد / سیم های ارتباطی چک شود / بررسی سنسور اوپراتور و تعویض آن / ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا E7 – پیغام خطا از برد پنل می باشد
 • کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد / گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد
 • کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد / خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود 
 •  
ارور کولر گازی اینورتر مدیا
 • کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد
 • کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / ممکن است خرابی الز مدار برد باشد
 • کد خطا E3 – پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور / سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم / خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود 
 • کد خطا E5 – مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد / خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود 
 • کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد / خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود  
 • کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد / گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد
 • کد خطا F0 – پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور / ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد 
 • کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور / معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد/ خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود
 • کد خطا F3 – اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور / خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود
 • کد خطا F4 – ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد / و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر
 •  
ارور کولر گازی ۴۸ هزار مدیا
 • کد خطا E1-E2-E3-E4 – مشکل خطا از سنسور دما می باشد / مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود / سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E5 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد
 • کد خطا E10 – علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور – suction
 • کد خطا E13 – اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور
 • کد خطا E14 – این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 – پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت داخلی / بررسی دمای اوپراتور یونیت / دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
 • کد خطا P5 – پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت خارجی/  بررسی دمای اوپراتور یونیت / دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
 • کد خطا P7 – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است
 • کد خطا P9 – محافظت از برفک زدایی
 • کد خطا P10 – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است
 • کد خطا P11 – اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد
 • کد خطا P12 – علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است
 • کد خطا HS – عملیات برفک زدایی در حال اجراست است
 •  
ارورکولر مدیا ایستاده ۳۶-۴۸-۶۰هزار
 • کد خطا E1 – مشکل این خطا از سنسور روم اوپراتور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E2 – اشکال از سنسور پایپ اوپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن / سنسور تعویض شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E3 –  پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E4 –  مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است ویا اتصال کوتاه شده است / مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E6 – اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی / برق و گاز کنترل شود
 • کد خطا P4 – پیغام این ارور از کم و یا زیاد بودن دمای اوپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود / بررسی سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن
 • کد خطا P5 – ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیری از آسیب دیدن
 • کد خطا P9 – مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده
 • کد خطا HS – یخ زدایی در حالت گرمایش در فصل زمستان
 •  
ارور کولر گازی مدیا سری R
 • کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 – مشکل در اتصال و یا کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و بیرونی می باشد 
 • کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / ممکن است خرابی الز مدار برد باشد 
 • کد خطا E3 – مشکل این خطا از فن می باشد / سرعت فن خارج از کنترل می باشد
 • کد خطا E5 – علت خطا از سنسور بیرونی / مقدار اهم سنسور چک شود – بررسی سیم کشی قطعی و یا اتصال کوتاه و در آخر خرابی از برد
 • کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد / خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر
 •  

ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال

ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال
 • کد خطا E2-L2 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق / چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق / خرابی سنسور اتاق 
 • کد خطا E3-L1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله / مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود / تعویض سنسور اتاق 
 • کد خطا E4-L5 – این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد 
 • کد خطا E5-L6- اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E6 – خطای شیر برقی / سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E7 – اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد / خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود 
 • کد خطا E8 – اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد / خرابی برد الکترونیک / سوختگی محافظ گرما 
 • کد خطا E9 – مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد / سوختگی پمپ آب / خرابی برد الکترونیک 
 •  
ارور کولر گازی کاستی
 • کد خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد
 • کد خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد
 • کد خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E03 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا E04 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد / سنسور تعویض شود
 • کد خطا E05 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا E06 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد / سنسور تعویض شود
 • کد خطا E07 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا E08 – مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه
 • کد خطا E09 – اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد
 • کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطاEb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه
 • کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی
 • کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه
 • کد خطا E11 – مدل غیر عادی
 • کد خطا E12 – علت ارور از خرابی فن داخلی  – تعویض فن
 • کد خطا E13 – این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی
 • کد خطا E14 – اشکال مربوط می شود به EEPROM /  خارجی پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد
 •  
ارور کولر اسپیلت کانالی اجنرال
 • کد خطا E0:00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد
 • کد خطا E1:00 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد
 • کد خطا E2:00 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطا E3:00 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا E4:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد / سنسور تعویض شود
 • کد خطا E5:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا E6:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد / سنسور تعویض شود
 • کد خطا E7:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
 • کد خطاEb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد/ سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه
 • کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد / سیم کشی چک شود برد بررسی شود
 • کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی
 • کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه
 •  

ارور کولرگازی ال جی اینورتر گلدیران

ارور کولرگازی های ال جی
 • کد خطا ۱ – خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست ۱۰ کیلو اهم باشد رنگ کانکتور سفید –
 • کد خطا ۲ – اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح ۵ کیلو می باشد رنگ کانکتور سفید –
 • کد خطا ۵ – این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی برد الکترونیک – خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد
 • کد خطا ۶ – مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است  – مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست ۵ کیلو اهم باشد رنگ کانکتور قرمز
 • کد خطا ۹ – اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد  – خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست –
 • کد خطا ۱۰ – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – سیم های سوکت موتور فن چک شود
 • کد خطا ۱۲ – خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست ۵ کیلو اهم باشد –
 • کد خطا ۲۱ – مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد – خرابی قفل شدن کمپرسور – خرابی برد – اتصال نادرست فازها U – V – W – شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد –
 • کد خطا ۲۲ – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – خرابی اورلود – خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه –
 • کد خطا ۲۳ – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC – خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی –
 • کد خطا ۲۶ – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک
 • کد خطا ۲۷ – اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا ۲۹ – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز–
 • کد خطا ۳۲ – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود –
 • کد خطا ۴۰ – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز –
 • کد خطا ۴۱ – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور ۲۰۰ کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور –
 • کد خطا ۴۴ – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور ۱۰ کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه – 
 • کد خطا ۴۵ – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور ۵ کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه –
 • کد خطا ۴۸ – این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد –
 • کد خطا ۵۳ – مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد –
 • کد خطا ۶۰ – اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام –
 • کد خطا ۶۱ – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا ۶۲ – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا ۶۷ – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک –
 •  
ارور کولرگازی ال جی اینورتر
 • کدهای خطای CH05 – CH53 – CH93 – علت این ارورها ارتباط بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد – علت ارور عدم اتصال کابل ارتباطی – اتصال نادرست کابلها در ترمینال یونیت داخلی و بیرونی – سیم کشی نادرست اتصال فاز و نول کابل ارتباطی – عدم وجود برق به دلیل برد داخلی / بیرونی سوخته – فیوز سوخته در یونیت داخلی و بیرونی
 • کد خطا ۰۱ – علت خطا از سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – مقدار اهم سنسور ۱۰ کیلو اهم در ۲۵ درجه صحیح می باشد – خرابی در مدار برد داخلی می باشد –
 • کد خطا ۰۲ – اشکال از خطای سنسور لوله ورودی دستگاه می باشد – سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – مقدار اهم سنسور ۵ کیلو اهم در ۲۵ درجه صحیح می باشد – خرابی در مدار برد داخلی می باشد
 • کد خطا ۰۶ – اشکال از خطای سنسور لوله خروجی دستگاه – سنسور باز و یا اتصال کوتاه است – خرابی مدار برد الکترونیک داخلی – مقدار اهم سنسور ۵ کیلو در ۲۵ درجه صحیح می باشد –
 • کد خطا ۰۵ / ۵۳ – علت خطا ارتباط بین IN
 • کد خطا ۲۱ – مشکل از DC بالا می باشد – نکاتی که باید چک شوند – یک جریان لحظه ای درu,v,w – خرابی و قفل شدن کمپرسور – اتصال نادرست u,v,w – وضعیت اورلود پیش آمده – شارژ گاز اضافی – طول لوله کشی بررسی شود – موتور فن خارجی چک شود – عایق کاری ضعیف کمپرسور –
 • کد خطا ۲۲ – اشکال از مدار برد داخلی دستگاه – نکاتی که باید بررسی شوند – ولتاژ ورودی را چک کنید – فن کندانسور را بررسی نمایید مقدار اهم چک شود – جریان ورودی چک شود – کانکتور COIN را بررسی کنید – برق دستگاه وصل شده قبل از اینکه راه اندازی شود ولتاژ DC این کانکتور ۲٫۵ ولت با تلرانس ۰٫۲ ولت می باشد –
 • کد خطا ۲۳ – مشکل از DC پایین تر از ۱۴۰ ولت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود – ولتاژ خط DC چک شود –
 • کد خطا ۲۸ – اشکال  از ولتاژ خط DC  بالاتر از ۲۴۰ ولت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود – ولتاژ خط DC چک شود –
 • کد خطا ۲۶ – این خطا مربوط می شود به کمپرسور – نکاتی که باید چک شود – سیم های (u,v,w) سیم های اتصالی کمپرسور را چک کنید – بد کار کردن و یا گیر کردن کمپرسور را چک نمایید – اجزاء IPM را بررسی کنید و اجزای آشکار ساز را چک کنید – وضعیت اورلود – قفل شدن کمپرسور – خرابی مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا ۲۷ – این خطا مربوط است به جریان بالا در IGBT – نکاتی که باید چک شود – راکتور را بررسی نمایید – ولتاژ ورودی AC را چک کنید – فن واحد خارجی را چک کنید – جریان ورودی را بررسی نمایید – خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا ۳۲ – مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از ۱۰۵ سانتیگراد اینورتر می باشد – نکاتی که باید چک شوند – سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر – عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید – نشتی گاز را چک کنید – شیر سرویس ها چک شود
 • کد خطا ۳۳ – مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از ۱۰۵ سانتیگراد ثابت می باشد – نکاتی که باید چک شوند – سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر – عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید – نشتی گاز را چک کنید – شیر سرویس ها چک شود –
 • کد خطا ۴۰ – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسورctسنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – خرابی مدار برد الکترونیک داخلی  – مقدار مقاومت نرمال ۰ اهم صحیح می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا ۶۰ – اشکال این خطا مربوط می شود به EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد – همه خطا ها را چک کنید – نکاتی که باید بررسی شوند – شماره قطعه برد چک شود – اتصال نادرست – خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا ۶۱ – این خطا مربوط می شود به دمای بالای سنسور لوله کندانسور – دمای بالاتر از ۶۵ درجه سانتیگراد – نکاتی که باید بررسی شوند – بار برودتی را چک کنید – سنسور و لوله کندانسور را چک کنید مقدار مقاومت سنسور بررسی شود
 • کد خطا ۶۲ – مشکل این خطا از دمای بالا در H.S – دمای بالاتر از ۸۵ درجه سانتیگراد در H.S می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – فن را چک کنید – سنسور و یا H.S را بررسی نمایید مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی مدار برد –
 • کد خطا ۴۱ – خطا سنسور لوله دیس شارژ اینورتر – علت باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ – خرابی در مدار برد الکترونیک – نکاتی که باید بررسی شوند – مقدار مقاومت نرمال سنسور ۲۰۰ کیلو اهم در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال ۴۰۵ ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد –
 • کد خطا ۴۴ – اشکال از سنسور هوا است – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور هوا می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک – نکاتی که باید چک شوند – مقدار مقاومت نرمال سنسور ۱۰ کیلو اهم در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال ۵ / ۲ ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح است –
 • کد خطا ۴۵ – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور است – خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور ۵ کیلو اهم در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال ۵ / ۲ ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح است –
 • کد خطا ۴۶ – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله مکش دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک است – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور ۵ کیلو اهم در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال ۵ / ۲ ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح است
 • کد خطا ۴۷ – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله دیس شارژ ثابت دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد چک قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور ۲۰۰ کیلو اهم در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال ۵ / ۴ ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح است –
 • کد خطا ۶۵ – این خطا مربوط می شود به سنسور H.S دستگاه – علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور H.S می باشد – خرابی در مدار برد الکترونیک است – اتصال نادرست – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند – مقدار مقاومت نرمال سنسور ۱۰ کیلو اهم در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح می باشد – ولتاژ نرمال ۵ / ۲ ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد صحیح است –
 •  

خطای کولر گازی ( اسپیلت ) بوش

خطای کولر ایستاده بوش مدل ۴۲۰۰۳ (یونیت خارجی)

 

کدعلت
E0خطای برد الکتریکی
E2مشکل ارتباطی بین دو یونیت
E3مشکل ارتباطی بین دو برد
E4t3وt4سنسور
E5خطای ولتاژ
P1فشار گاز بالا
P2فشار گاز پایین
P3آمپرآژ بیش از حد در کمپر سور
P4دمای بیش از حد کمپر سور
P5دمای بیش از حد در کندانسور
P6برد کنترل
P7دمای بیش از حد در اواپراتور
خطای کولر ایستاده بوش مدل ۴۲۰۰۳ (یونیت داخلی)
کدعلت
P0افت دما در اواپراتور
P1فعال شدن عمل دیفراست
Edسنسور دمای محیط اتصال کوتاه
E1مشکل ارتباطی بین دو یونیت
E2سنسور t1 اتصال کوتاه
E3سنسور t2اتصال کوتاه
E4سنسور t2b اتصال کوتاه
E7مشکل برد الکتریکی

ارور کولرگازی اسپیلت مارکهای متفرقه

ارور کولرگازی اسپیلت زد وال
 • کد خطا F6 –  ایراد از موتور می باشد / سوختگی موتور / اتصال – خرابی مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا F7 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد / مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا F8 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد / خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ داخلی بررسی شود
 • کد خطا F9 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد / خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی بررسی شود 
 • کد خطا FF – 06 –  ایراد از موتور می باشد / سوختگی موتور / اتصال مقدار مقاومت چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد 
 • کد خطا FF – 07 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد / خرابی سنسور دمای یونیت مقدار اهم بررسی شود 
 • کد خطا FF – 08 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد / خرابی سنسور پایپ داخلی دستگاه مقدار اهم چک شود 
 • کد خطا FF – 09 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد / خرابی سنسور پایپ خارجی دستگاه مقدار اهم چک شود 
 •  
ارور کولر پرتابل کین الکتریک T-1
 • کد خطا E1 – خطای سنسور دمای محیط / خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود 
 • کد خطا E2 – خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور / خرابی سنسور پایپ مقدار مقاومت سنسور بررسی شود 
 • کد خطا E3 – این خطا مربوط است به پمپ درین 
 •  
ارور کولرگازی پرتابل کین F
 • کد خطا F1 – این خطای سنسور دمای محیط می باشد / مقدار اهم سنسور دما چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا F2 – این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است / مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود / ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد 
 • کد خطا F3 – مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد / مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا F4 – اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد / مقدار مقاومت موتورفن داخلی چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد 
 • کد خطا E0 – کارکرد نرمال می باشد
 • کد خطا P2 – این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد 
 • کد خطا P3 – جلوگیری از یخ زدگی
 •  
ارور کولر پرتابل کین G-floor stand
 • کد خطا E1  – خطای سنسور دمای محیط / سنسور دمای محیط قطع است و یا اتصال کوتاه دارد / مقدار مقاومت سنسور دمای محیط چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاE2 – خطای سنسور کویل اوپراتور / سنسور کویل اوپراتور قطع است و یا اتصال کوتاه دارد
 • کد خطا E3 – خطای سنسور کندانسور / سنسور کندانسور قطع می باشد و یا اتصال کوتاه دارد
 • کد خطا E6 – خطای حفاظت از یونیت خارجی کندانسور
 • کد خطا E8 – این خطا مربوط است به تجمع گرد و غبار
 • کد خطا P4 – اشکال در دمای اوپراتور می باشد که ممکن است دما خیلی پایین و یا بالا باشد / برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود 
 • کد خطا P5 – اشکال در زیاد بودن بیش از حد دمای کندانسور می باشد / برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود
 • کد خطاP9 – خطا مربوط به وضعیت حفاظت از یخ زدگی و یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است 
 •  
ارور کولرگازی اینورتر TCL
 • کد خطا E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی / خرابی برد دستگاه 
 • کد خطا EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی / خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطاE2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی / مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود / خرابی سنسور پایپ داخلی 
 • کد خطا E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه / مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود / خرابی سنسور پایپ خارجی 
 • کد خطا E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E6 – مشکل از فن داخلی می باشد – سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاE7 – خطای سنسور بیرونی / مقدار مقاومت سنسور چک شود / خرابی سنسور بیرونی 
 • کد خطا E8 – مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی / خرابی سنسور یونیت / مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاE9 – علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول
 • کد خطاEF – خطای موتور فن خارجی DC MOTOR / سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاEA – علت خطا از سنسور جریان می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد 
 • کد خطاEE – علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد
 • کد خطاEP – این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور / خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاEU – اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد / خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود / خرابی برد اصلی 
 • کد خطا EH – اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE / مقدار اهم سنسور دما چک شود / تعویض سنسور دما / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا P1 – اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد
 • کد خطا P2 – اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد / دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید
 • کد خطا P4 – علت خطا مربوط است به دمای تخلیه
 • کد خطا P5- این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده
 • کد خطا P6 – مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده
 • کد خطا P7 – پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است
 •  
ارور کولر اینورتر TCL INVERTER
 • کد خطا E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی / خرابی برد دستگاه 
 • کد خطا EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی / خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی / مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود / خرابی سنسور پایپ داخلی 
 • کد خطا E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه / مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود / خرابی سنسور پایپ خارجی 
 • کد خطا E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا کد خطا E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم / خرابی برد الکترونیک 
 •  
فهرست