لیست ارور های ماشین ظرفشویی

خطا های ظرفشویی LG
خطا های ظرفشویی سامسونگ
خطا های ظرفشویی ویرپول
خطا های ظرفشویی الگانس
خطا های ظرفشویی مجیک
خطا های ظرفشویی پاکشوما
خطا های ظرفشویی الکترولوکس
خطا های ظرفشویی بهی
خطا های ظرفشویی اریستون
خطا های ظرفشویی حایر
خطا های ظرفشویی دوو
خطا های ظرفشویی فریجیدر
خطا های ظرفشویی کنوود وستل
خطا های ظرفشویی موریس
خطا های ظرفشویی ایندزیت
خطا های ظرفشویی کندی

خطا های ظرفشویی الجی

ارور ظرفشویی های ال جی
شرح خطاکد خطا
ورودی آبIE
نشتی آب سویچ کفEI
پمپ تخلیهOE
آب گیری بیش از حدFE
هیترTE
خطای هیترHE
قفل شدن موتورLE 
خطای تقسیم کننده آبNE

 

خطا های ظرفشویی سامسونگ

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل ST151
 • کدخطای DR – این خطا مربوط می شود به درب دستگاه / درب دستگاه بسته نشده است
 • کدخطای E2 – خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / بررسی اکوا استاپ
 • کدخطای  E3 – اشکال در تخلیه آب از دستگاه / پمپ تخلیه دستگاه خراب می باشد / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای E4 – اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه / خرابی هیتر / مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای F1 – خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم / بررسی شیر برقی / سوختگی اکوا استاپ
 • کدخطای  F3 – این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه  
 • کدخطای F4 – خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
 • کدخطای  F5 – خطای دمای پایین آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / سوختگی المنت (هیتر)
 • کدخطای F6 – اشکال در نشتی شیر برقی/ شیر برقی بررسی شود / فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی
 • کدخطای F8 – خطای موتور سنکرون /چک کردن موتور سنکرون
 • کدخطای SE – خطای سویچ
 • کدخطای F9 – این خطا مربوط به ارتباط بین برد اصلی دستگاه و برد نمایشگر (پنل) می باشد
ارور ظرفشویی سامسونگ مدل D 147
 • کدخطای ۴E – خطای عدم ابگیری دستگاه / چک کردن اکوا استاپ / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای ۴E-1 – اشکال در دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد / المنت (هیتر) بررسی شود/ ترمیستور چک شود / رله برد الکترونیک خراب می باشد
 • کدخطای ۵E – اشکال از تخلیه آب دستگاه می باشد / پمپ تخلیه بررسی شود / برد اصلی معیوب می باشد
 • کدخطای PE – این خطا مربوط به سنجش دور موتور است
 • کدخطای TE – خطای سنسور دما / ترمیستور چک شود 
 • کدخطای HE-1 – اشکال از المنت (هیتر) دستگاه می باشد/ گرمایش بیش از حد آب / ترمیستور بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای BE-2 – اشکال در اتصال کلید ها
 • کدخطای BE-3 – خطای ارتباطی کلید های لمسی
 • کدخطای AE – خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) / خرابی برد اصلی
 • کدخطای  LE- این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
 • کدخطای OE – خطای سنسور سر ریز آب دستگاه / علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور / شکستگی مخزن نمک
 • کدخطای ۱E – خطای کم بودن آب دستگاه / آب شمار بررسی شود
 • کدخطای ۳E – اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد
ارور ظرفشویی سامسونگ مدل D 146
 • کدخطای DR – این خطا مربوط می شود به درب دستگاه / درب دستگاه بسته نشده است
 • کدخطای E2 – خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / خرابی اکوا استاپ
 • کدخطای  E3 – اشکال در تاخیر به موقع آبگیری /  سوختگی شیر برقی
 • کدخطای E4 – اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه / خرابی هیتر / مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای F1 – خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم / بررسی شیر برقی / سوختگی اکوا استاپ/  آب شمار چک شود
 • کدخطای F3 – این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
 • کدخطای F4 – خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
 • کدخطای  F5 – خطای دمای پایین آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / سوختگی المنت (هیتر)
 • کدخطای  F6 – اشکال در نشتی شیر برقی/ شیر برقی بررسی شود / فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی
 • کدخطای F8 – خطای موتور سنکرون / چک کردن موتور سنکرون
 • کدخطای TS – این خطا مربوط می شود به ترمیستور دستگاه / خرابی از ترموستات می باشد مقدار اهم ترمیستور چک شود
 • کدخطای TO – اشکال در ترمیستور می باشد مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود
ارور ظرفشویی سامسونگ مدل D 148
 • کدخطای D01 – خطای شیر برقی / سوختگی شیر برقی / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای  D02- خطای پمپ تخلیه دستگاه – خرابی پمپ تخلیه – اشکال از برد الکترونیک 
 • کدخطای D03 – این خطا مربوط به خشک کن و گرما سازی هیتر می باشد /  سوختگی المنت مقدار مقاومت بررسی شود / خرابی رله برد الکترونیک
 • کدخطای  D04 – خطای ترمیستور – سوختگی ترمیستور مقدار مقاومت چک شود 
 • کدخطایD05 – پمپ جریان کمی می کشد / بررسی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود / برد الکترونیک 
 • کدخطای  D06 – پمپ دستگاه جریان زیادی می کشد / مقدار مقاومت پمپ بررسی شود / بررسی برد الکترونیک 
 • کدخطای  D07 – اشکال در نشتی آب در دستگاه / سوراخ بودن داخل ظرفشویی / خرابی موتور جت دستگاه 
 • کدخطای D08 – خطای متناوب شیر برقی / سوختگی شیر برقی / برد الکترونیک چک شود 
 • کدخطای  D011 – اشکال در مبدل فشار می باشد 
 • کدخطای D12 – خطا در خارج شدن آب / پمپ تخلیه بررسی شود / برد اصلی معیوب می باشد 
 • کدخطای  D13 – خطای گرم شدن دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت 
 • کدخطای  D14 – خطای ورودی و خروجی آب دستگاه 
ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D 149
 • کدخطای ۴E – خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / سوختگی شیر برقی 
 • کدخطای  ۴E-1 – اشکال از دمای بالای آب ورودی می باشد / ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود
 • کدخطای ۵E – خطای سیستم تخلیه آب دستگاه / مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود / سوختگی پمپ تخلیه / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای PE – خطای دور سنج موتور جت (تاکو) /مقدار مقاومت تاکو بررسی شود
 • کدخطای  TE – خطای سنسور دما / مقدار مقاومت سنسور دما چک شود
 • کدخطای HE-1 – اشکال از المنت (هیتر) میباشد / مقدار مقاومت المنت چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای  HE – این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت / گرمایش بیش از حد آب / خرابی ترمیستور مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود / سوختگی المنت (هیتر) مقدار مقاومت المنت چک شود /خرابی رله برد الکترونیک 
 • کدخطای  BE- 2 – خطای اتصال کلید ها 
 • کدخطای BE-3 – خطای ارتباط بین برد و کلید لمسی پنل  
 • کدخطای AE – خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) / خرابی برد اصلی 
 • کدخطای  LE – این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد 
 • کدخطای OE – خطای سنسور سر ریز آب دستگاه  علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور / شکستگی مخزن نمک 
 • کدخطای  ۱E – خطای کم بودن آب دستگاه / آب شمار بررسی شود 
 • کدخطای ۳E – اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد

خطا های ظرفشویی ویرپول

ارور ظرفشویی ویرپول مدل ADP 7955WH
 • کد خطا F6 = E2 – این خطا مربوط می شود به آب ورودی دستگاه / شیر ورودی آب بررسی شود / خرابی شیر برقی / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد
 • کد خطا F6 – این خطا مربوط می شود به آب ورودی دستگاه / شیر ورودی آب بررسی شود / خرابی شیر برقی / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد  
 • کد خطا F6 = E7 = E1 – مشکل این خطا از کم بودن فشار آب است
 • کد خطا F2 – دستگاه دارای نشتی آب می باشد / سوختگی ببین کف / سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا F6 = E3 – اشکال این خطا از کم بودن میزان آب داخل دستگاه می باشد 
 • کد خطا F8 = E1 – پیغام این خطا مربوط است به تخلیه آب داخل دستگاه / خرابی پمپ تخلیه / ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد
 • کد خطا F8 – پیغام این خطا مربوط است به تخلیه آب داخل دستگاه / خرابی پمپ تخلیه / ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد
 • کد خطا F5 – این خطا مربوط است به قفل شدن بازوی اسپری
 •  

خطاهای ظرفشویی الگانس

ارور ظرفشویی الگانس مدل ۹۲۱۳
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط است به عدم ابگیری – خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – شیر آب ورودی به دستگاه را بررسی نمایید – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E2 – مشکل این خطا از عدم تخلیه به موقع آب دستگاه می باشد – خرابی پمپ تخلیه
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا از هیتر می باشد – خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا E4 – پیغام این خطا مربوط می شود به بالا رفتن حجم آب و عمل کردن فلومتر – ممکن است خرابی از سنسور کف هم باشد – خرابی هیدروستات و یا آب شمار دستگاه
 • کد خطا E5 – این خطا مربوط می شود به عدم وجود ولتاژ مناسب – ممکن است خرابی از مدار برد دستکاه باشد
 • کد خطا E6 – مشکل این خطا از قطعی ترموفیوز می باشد
 • کد خطا E7 – اشکال این خطا از ترموفیوز و یا ترموستات می باشد – خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود – بررسی ترموفیوز ممکن است قطعی داشته باشد

خطا های ظرفشویی مجیک

ارور ظرفشویی های مجیک
 • کد خطا E1 – این خطا باز بودن بیش از ۱۰ دقیقه درب دستگاه را نشان می دهد
  کد خطا E2 – مشکل این خطا از تامین آب و یا اشکال موتور دستگاه می باشد / خرابی از جت پمپ می باشد /خرابی از مدار برد اصلی می باشد 
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد / خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود / خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد 
 • کد خطا E4 – پیغام این خطا از تامین آب گرم و یا دمای ورودی آب بالای ۸۵ درجه می باشد / ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود / خرابی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود / خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود خرابی از برد الکترونیک می باشد 
 • کد خطا E5 – این خطا مربوط می شود به المنت (هیتر) / سوختگی المنت مقدار اهم المنت چک شود / خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود / خرابی از مدار برد می باشد 
 • کد خطا E6 – مشکل این خطا از اسیب دیدن موتور اصلی می باشد / سوختگی جت پمپ / روتور داخل جت پمپ بررسی شود / ممکن است خرابی از برد اصلی هم باشد 
 • کد خطا E7 – اشکال این خطا مربوط می شود به برد دستگاه / مدار برد فرمان دستگاه آسیب دیده است 
 • کد خطا E8 – پیغام این خطا مربوط است به اسیب دیدن موتور اصلی دستگاه / سوختگی جت پمپ / روتور داخل جت پمپ بررسی شود / ممکن است خرابی از برد اصلی هم باشد 
 • کد خطا E10 – این خطا مربوط می شود به شبکه ارتباطی ماشین ظرفشویی / عدم ارتباط بین برد اصلی و پنل / خرابی مدار برد / چک کردن سیم کشی دستگاه 
 • کد خطا F1 – مشکل این خطا از فلوسنج و یا جریان سنج ماشین می باشد 
 • کد خطا F2 – اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه / نکاتی را که باید چک نمایید / مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد / خرابی مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا F3 – پیغام این خطا مربوط است به نشتی آب کف دستگاه / ممکن است خرابی از سنسور نشتی آب باشد / خرابی از مدار برد / چک کردن سیم کشی دستگاه 
 • کد خطا F4 – این خطا مربوط می شود به دمای ورودی بالای ۸۵ درجه آب 
 • کد خطا F5 – علت مشکل این خطا از کم بودن دمای اب داخل دستگاه می باشد / سوختگی هیتر (المنت) مقدار مقاومت هیتر چک شود / خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور بررسی شود 
 • کد خطا F6 – اشکال این خطا مربوط است به نشتی آب از شیر برقی و یا فشار زیا آب / خرابی شیر برقی شیر برقی چک شود 
 • کد خطاDr – پیغام این خطا از باز بودن درب دستگاه می باشد
 • کد خطاTs – این خطا مربوط می شود به اتصال ترمیستور / خرابی ترمیستور مقدار اهم ترمیستور چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا TO – علت مشکل این خطا از قطعی ترمیستور و یا خرابی می باشد / خرابی ترمیستور مقدار اهم ترمیستور چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا to – اشکال این خطا از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد / مدار باز و یا فیش قرمز برد جدا شده است 

خطا های ظرفشویی پاکشوما

ارور ظرفشویی های پاکشوما
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود – سوختگی موتور
 • کد خطا E2 – این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه – خرابی از هیدرواستات می باشد – سیم کشی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – ترموستات تعویض شود
 • کد خطا E4 – خطای سیستم تخلیه آب دستگاه – مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود – سوختگی پمپ تخلیه – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا E6 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک
 •  

خطا های ظرفشویی الکترولوکس

ارور ظرفشویی های الکترولوکس
 • کد خطا ۰۲ – اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد
 • کد خطا ۰۳ – این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد – سوختگی موتور –
 • کد خطا ۰۴ – علت مشکل از فن خشک کن
 • کد خطا ۰۵ – مشکل ارور از فن خشک کن
 • کد خطا ۰۶ – این خطا از فن خشک کن
 • کد خطا ۰۷ – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا ۰۸ – علت خرابی از برد پنل –
 • کد خطا ۰۹ – پیغام خطا از عدم ارتباط پنل کاربری و مدار برد اصلی – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا ۱۰ – مشکل این خطا از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا ۱۱ – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا ۱۲ – دریچه تخلیه فعال است
 • کد خطا ۱۳ – مشکل این خطا از مدار برد الکترونیک
 •  

خطا های ظرفشویی بهی

ارور ظرفشویی بهی مدل ۹۲۱۳ و ۹۲۰۵
 • کد خطا E1 – مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود – هیدروستات چک شود – بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – چک کردن سیم کشی – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E2 – اشکال این خطا از تخلیه آب دستگاه می باشد – پمپ تخلیه بررسی شود – خرابی هیدروستات – برد اصلی معیوب می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E3 – علت ارور از پایین بودن ولتاژ برق می باشد – ممکن است خرابی از ترموستات باشد – خرابی المنت گرم کن – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E4 – پیغام این خطا مربوط است به نشتی آب کف دستگاه – ممکن است خرابی از ببین کف باشد – ممکن است خرابی از پمپ تخلیه هم باشد – خرابی از مدار برد – چک کردن سیم کشی دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E5 – این خطا مربوط است به خرابی power switch – سیم های ارتباطی چک شود – خرابی مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E5 – این ارور در مدل دستگاه ۹۲۰۵ از خرابی مقاومت NTC می باشد – بررسی سیم کشی و در آخر اشکال از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E6 – اشکال این خطا از خرابی مقاومت NTC دستگاه و یا پایین بودن دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – سیم کشی مشکل دارد و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E7 – علت این ارور از مقاومت NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – سیم کشی مشکل دارد – ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E8 – مشکل خطا از خراب بودن شیر توزیع آب می باشد
 • کد خطا E9 – اشکال خطا از فشار دادن دکمه ها بیش از ۳۰ ثانیه می باشد
 •  

خطا های ظرفشویی اریستون

ارور ظرفشویی های اریستون
 • کد ارور A1 – این خطا مربوط است به موتور اصلی دستگاه – خرابی جت پمپ (هیت پمپ) – سیک کشی بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد
 • کد خطا A2 – مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود – بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – چک کردن سیم کشی
 • کد خطا A3 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا A4 – پیغام این خطا مربوط می شود به دمای آب – خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد –
 • کد خطا A5 – این خطا مربوط است به عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه – خرابی از هیدرواستات می باشد – سیم کشی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد –
 • کد خطا A6 – مشکل این خطا از آب گیری شیر برقی می باشد – سوختگی شیر برقی – سیم کشی قسمت شیر برقی بررسی شود – خرابی از مدار برد می باشد
 • کد خطا A7 – اشکال این از جت پمپ می باشد – نکاتی را که باید بررسی نمایید – از سالم بودن مدار برد مطمئن شوید ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – سیم کشی را چک کنید – سوختگی هیت پمپ (جت پمپ) –
 • کد خطا A8 – پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) – سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود از عدم اتصالی المنت به بدنه مطمئن شوید – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – سیم کشی دستگاه بررسی شود –
 • کد خطا A9 – این خطا مربوط می شود به برنامه دستگاه – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد ای سی پلگرام –
 • کد خطا A10 – این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت – گرمایش بیش از حد آب – خرابی سنسور حرارتی مقدار اهم سنسور بررسی شود – خرابی رله برد الکترونیک –
 • کد خطا A11 – پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد –
 • کد خطا A12 – ایراد در شناسایی نرم افزار
 • کد خطا A13 – علت این خطا همخرانی نداشتن مدار برد با دستگاه می باشد
 • کد خطا A99 – مشکل این خطا از برد می باشد – عدم ارتباط بین تایمر و پنل دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد –
 • کد خطا A01 – دستگاه دارای نشتی آب می باشد – سوختگی ببین کف – سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد –
  کد خطا A03 – خطای سیستم تخلیه آب دستگاه – مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود – سوختگی پمپ تخلیه – خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا A04 – اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد –
 • کد خطا A05 – علت خطا گرفتگی فیلترها
 • کد خطا A06 – این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد – سوختگی شیر برقی – خرابی برد الکترونیک – شیر ورودی چک شود –
 • کد خطا A08 – اشکال ارور مربوط است به دمای پایین آب داخل دستگاه – سیم های ارتباطی چک شود – خرابی ترمیستور – خرابی المنت و در آخر مشکل از مدار برد –
 • کد خطا A09 – خطای نقص ایپرام در کارت الکترونیکی –

خطا های ظرفشویی حایر

ارور ظرفشویی های حایر
  • کد خطا E2 – اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – ترموستات تعویض شود – سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی برد
  • کد خطا E4 – این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه – خرابی از هیدرواستات می باشد – سیم کشی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد
  • کد خطا E3 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – سیم های متصل به پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد
  • کد خطا EA -E8 – اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه – نکاتی را که باید چک نمایید – مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد بررسی شلنگ و مخزن هیدروستات – خرابی مدار برد الکترونیک
  • کد خطا E5 – اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشتی – بررسی سیم کشی دستگاه – خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه – چک کردن ولتاژ
  • کد خطا E6 – دستگاه دارای نشتی آب می باشد – سوختگی ببین کف – سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد
  • کد خطا E7 – پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و موتور پمپاژ – بررسی سیم کشی – خرابی موتور – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد
  • کد خطا E9 – علت خطا از سوکت تایم تایمر و یا خراب بودن و یا گیر کردن موتور تایم تایمر

خطا های ظرفشویی دوو

ارور ظرفشویی های دوو
 • کد خطا E1 – مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود – بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – چک کردن سیم کشی
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا از هیتر می باشد – خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E4 – علت این خطا از پر شدن بیش از حد آب داخل لگن و یا آب ریزش از کف – امکان دارد که خرابی از سوئیچ تشخیص آب ریزی کف دستگاه باشد
 • کد خطا E6 – مشکل ارور خرابی سنسور NTC مدار باز ترمیستور مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی به ترمیستور چک شود – تعویض سنسور
 • کد خطا E7 – پیغام این خطا خرابی سنسور NTC مدار کوتاه ترمیستور مقدار اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی به ترمیستور چک شود – تعویض سنسور
 •  

خطا های ظرفشویی فریجیدر

ارور ظرفشویی های فریجیدر
 • کد خطا I10 –  کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید آب کو تشخیص داده شده – پروانه چرخ تشخیص داده نشده
 • کد خطا I20 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا I40 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا IF0 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا I30 – این خطا وارد شدن بیش از حد و یا نشتی آب در دستگاه می باشد – خرابی ببین کف دستگاه
 • کد خطا I50 – پیغام ارور از عدم تخلیه
 • کد خطا I60 – اشکال این خطا از هیتر می باشد – خرابی المنت مقدار اهم هیتر چک شود – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود
 •  

خطا های ظرفشویی کنوود وستل

ارور ظرفشویی کنوود وستل
 • کد خطا F5 – علت این خطا از کافی نبودن آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی را که باید چک نمایید – اطمینان حاصل کنید که شیر آب تا آخر باز باشد – و هیچ گونه بریدگی وجود ندارد – شیر آب ورودی را ببندید لوله آب را از شیر آب باز کنید – ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد – فیلتر آب را از انتهای لوله باز کرده و ان را تمیز نمایید –
 • کد خطا F3 – مشکل این خطا مربوط است به مسیر آب ورودی دستگاه – اطمینان حاصل کنید که شیر آب ورودی باز باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – خرابی اکوا استاپ مقدار مقاومت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا F2 – اشکال این خطا از خارج نشدن آب از ماشین ظرفشویی می باشد – نکاتی را که باید چک نمایید – لوله آب خروجی را بررسی نمایید که تا خوردگی نداشته باشد – ممکن است فیلترهای ظرفشویی مسسدود شده باشد – ظرفشویی خود را خاموش و روشن نمایید و برنامه ای که کنسل شده است را فعال نمایید در صورت تکرار شدن این خطا میتواند علت آن از سوختگی موتور تخلیه باشد – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی دستگاه باشد –
 • کد خطا F8 – خطا در گرم کننده آب دستگاه – خرابی هیتر (المنت) مقدار مقاومت هیتر چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا FI – این خطا از سرریز شدن آب است – صدای آژیری که در اثر سرریز شدن آب فعال می شود – ظرفشویی خود را خاموش کنید و شیر آب را ببندید –
 • کد خطا FE – خطای نقص در کارت الکترونیکی –
 • کد خطا F7 – این مشکل خطا از بالا بودن دما می باشد (دمای درون ظرفشویی بالاست) – خرابی سنسور دما مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد –
 • کد خطا F9 – خطای نقص در محل قرارگیری دستگاه می باشد –
 • کد خطا F6 – این خطا مربوط می شود به سنسور گرمایی دستگاه – خرابی از سنسور دمای ظرفشویی می باشد مقدار اهم سنسور گرمایی بررسی شود در صورت لزوم تعویض شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد –
 •  

خطا های ظرفشویی موریس

ارور ظرفشویی های موریس
 • کد خطا E1 – این خطا مربوط به باز بودن درب می باشد – در حین کارکرد دستگاه در باز است – ممکن است خرابی از قفل درب هم باشد
 • کد خطا E2 – مشکل این ارور از ورودی آب می باشد – خرابی شیر برقی شیر برقی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد –
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب دستگاه می باشد – خرابی پمپ تخلیه – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – 
 • کد خطا E4 – پیغام این ارور در صفحه مربوط به سنسور دما می باشد – مقدار اهم سنسور دما بررسی شود – خرابی از مدار برد هم می شود –
 • کد خطا E5 – این خطا مربوط به سرریز شدن آب از دستگاه – ممکن است نشتی از کف دستگاه باشد – آب گیری بیش از حد دستگاه باشد – خرابی از مدار برد عدم فرمان قطع شیر برقی
 • کد خطا E6 – مشکل این ارور از قطع ناگهانی برق دستگاه می باشد
 • کد خطا E7 – اشکال این خطا از ارتباط برد دستگاه می باشد – انتقال غیر عادی اطلاعات –
 • کد خطا E8 – پیغام این ارور از هیتر می باشد – گرم کردن غیر عادی آب دستگاه مقدار اهم هیتر بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد –
 • کد خطا E9 – این خطا مربوط به خشک کار کردن گرمکن دستگاه است – گرمکن بدون آب در حال گرم کردن است –
 •  

خطا های ظرفشویی ایندزیت

ارورهای ظرفشویی های ایندزیت
 • کد ارور A1 – این خطا مربوط است به موتور اصلی دستگاه – خرابی جت پمپ (هیت پمپ) – سیک کشی بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد
 • کد خطا A2 – مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود – بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – چک کردن سیم کشی
 • کد خطا A3 – اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد – نکاتی که باید بررسی شوند – سیم کشی بررسی شود – پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا A4 – پیغام این خطا مربوط می شود به دمای آب – خرابی ترموستات مقدار اهم ترموستات چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد
 • کد خطا A5 – این خطا مربوط است به عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه – خرابی از هیدرواستات می باشد – سیم کشی چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد
 • کد خطا A6 – مشکل این خطا از آب گیری شیر برقی می باشد – سوختگی شیر برقی – سیم کشی قسمت شیر برقی بررسی شود – خرابی از مدار برد می باشد  
 • کد خطا A7 – اشکال این از جت پمپ می باشد – نکاتی را که باید بررسی نمایید – از سالم بودن مدار برد مطمئن شوید ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – سیم کشی را چک کنید – سوختگی هیت پمپ (جت پمپ)
 • کد خطا A8 – پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر (المنت) – سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود از عدم اتصالی المنت به بدنه مطمئن شوید – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – سیم کشی دستگاه بررسی شود
 • کد خطا A9 – این خطا مربوط می شود به برنامه دستگاه – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد ای سی پلگرام
 • کد خطا A99 – مشکل این خطا از برد می باشد – عدم ارتباط بین تایمر و پنل دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد
 • کد خطا A01 – دستگاه دارای نشتی آب می باشد – سوختگی ببین کف – سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد
 • کد خطا A03 – خطای سیستم تخلیه آب دستگاه – مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود – سوختگی پمپ تخلیه – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا A04 – اشکال این خطا از ترمیستور سنسور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد
 • کد خطا A05 – علت خطا گرفتگی فیلترها
 • کد خطا A06 – این خطا از آب ورودی دستگاه می باشد – سوختگی شیر برقی – خرابی برد الکترونیک – شیر ورودی چک شود
 • کد خطا A08 – اشکال ارور مربوط است به دمای پایین آب داخل دستگاه – سیم های ارتباطی چک شود – خرابی ترمیستور – خرابی المنت و در آخر مشکل از مدار برد
 • کد خطا A09 – خطای نقص ایپرام در کارت الکترونیکی
 • کد خطا A10 – این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت – گرمایش بیش از حد آب – خرابی سنسور حرارتی مقدار اهم سنسور بررسی شود – خرابی رله برد الکترونیک 
 • کد خطا A11 – پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد
 • کد خطا A12 – ایراد در شناسایی نرم افزار
 • کد خطا A13 – علت این خطا همخرانی نداشتن مدار برد با دستگاه می باشد
 •  

خطا های ظرفشویی کندی

ارورهای ظرفشویی های کندی
 • کد خطا E2 – مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود – سوپاپ مغناطیسی خراب است – بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – چک کردن سیم کشی
 • کد خطا E4 – این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد – خرابی ببین کف دستگاه
 • کد خطا E3 – علت خطا آب تخلیه نمی شود خرابی هیدروستات و پمپ تخلیه – هیدروستات و پمپ تخلیه چک شود – ودر آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا EL – پیغام ارور مربوط به هیدروستات می باشد – سیم های ارتباطی به هیدروستات چک شود ودر آخر خرابی از برد
 • کد خطا E7 – این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود – سوختگی موتور
 • کد خطاEe – اشکال در گرما آب گرم نمی کند – خرابی هیتر و یا ببین میکروسوئیچ المنت – مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود – خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا E5 – اشکال این خطا از ترموستات NTC دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد – سیم کشی مشکل دارد
 • کد خطا E6 – علت خطا ماژول توان برنامه ریزی نشده و یا معیوب است – ماشین اصلا کار نمی کند – ماژول برنامه ریزی شود اگر رفع نشد ماژول توان تعویض شود
 • کد خطا E8 – مشکل خطا از گرم نکردن آب – ۲۰ دقیقه بعد از شروع به گرم کردن آب دما هنوز به ۲۶ درجه نرسیده – خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – ترموستات چک شود – میکروسوئیچ ترموستات خراب است – بررسی سیم کشی و در آخر خرابی برد
 • کد خطا E9 – مشکل حسگر درجه سختی آب – حسگر معیوب است – سیم کشی مشکل دارد
 • کد خطا E10 – اشکال از انتخاب برنامه – سیم کشی اشکال دارد ارتباط بین دو برد – دکمه انتخاب برنامه اتصال کوتاه دارد
 • کد خطاEa – اشکال از انتخاب برنامه – سیم کشی اشکال دارد ارتباط بین دو برد – دکمه انتخاب برنامه اتصال کوتاه دارد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا E12 – این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود – سوختگی موتور – خرابی روتور و بلبرینگها
 • کد خطا EC – علت ارور از موتور می باشد – سوکت موتور بررسی شود – سوختگی موتور – خرابی روتور و بلبرینگها
 • کد خطا E14 – این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه میکروسوئیچ ترموستات و یا المنت – سیم های ارتباطی چک شود – ماژول توتن معیوب است – خرابی رله برد الکترونیک
 • کد خطا E15 – این خطا مربوط است به شمارشگر لیتر آب  – خرابی شمارشگر لیتر سنسور آب شمار – سیم کشی بررسی شود
 • کد خطا E16 – علت خطا از بسته ماندن میکروسوئیچ هیدروستات – خرابی میکروسوئیچ هیدروستات – سیم کشی مشکل دارد – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا Eh – علت خطا از بسته ماندن میکروسوئیچ هیدروستات – خرابی میکروسوئیچ هیدروستات – سیم کشی مشکل دارد – و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا E17 – مشکل این ارور مربوط است به رله المنت در ماژول – خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا EI – خرابی از مدار برد دستگاه – رله المنت در برد اصلی
 • کد خطا E18 – مشکل سطح آب نادرست در تانک – خرابی شیر برقی خرابی هیدروستات ودر آخر خرابی برد
 • کد خطاEi – مشکل سطح آب نادرست در تانک – خرابی شیر برقی خرابی هیدروستات ودر آخر خرابی برد
 •  
فهرست