برنامه‌های شسشتشوی ماشین ظرفشویی

مهم نیست ماشین ظرفشویی شما چه برندی دارد توضیحات پایین به شما خیلی کمک می‌کند. شکل‌های پنل، دیس پلی و نمایشگر برنامه‌های ماشین ظرفشویی هر کدام به یک شکلی است که تقریبا همه یک کارایی دارند با تفاوت‌های کم ما در اینجا چند نمونه از آنها را توضیح می‌دهیم.

معنی برنامه‌های ماشین ظرفشویی

نام برنامهعملکرد برنامه
Heavyظروف خیلی کثیف (قابلمه – بشقاب)
Autoتمامی ضروف تشخیص خودکار کثیفی
Glassبرنامه شستشوی ظروف شیشه ای و کریستال
Normalشستشوی نرمال و ترکیبی روزانه
Expressشستشوی سریع بدون شوینده و خشک کردن
Rinseآبکشی ساده بودن شوینده و آبکشی

آپشن های اضافی قابل انتخاب

Half Loadنیم شویی یا انتخاب سبد بالا یا پایین به تنهایی
Delicateشستشوی قوی تر
Sanitizeبرنامه ضدعفونی
Speed Perfectشستشوی سریع کامل باشوینده وخشک کن

معنی آیکون برنامه‌های ماشین ظرفشویی

ایکون برنامه ها عملکرد ماشین ظرفشویی در برنامه
 پیش شستشو یا شستشوی مقدماتی با آب سرد
  شستشوی سریع
  شستشوی اتوماتیک
شستشوی اقتصادی تمام ظروف
شستشوی اتوماتیک ظروف کثیف
شستشوی اتوماتیک ظروف خیلی کثیف
برنامه شستشوی بهداشتی به کمک افزایش دما
تشدید در قدرت بازوها در زمان مختلط بودن ظروف برای شستن بهتر
قابلییت انتخاب سبد بالا یا پایین برای شستشو یا یک دوم شویی
صرفه جویی زمان یا میرییت زمان برای کاهش زمان شستشو
خشک کن مخصوص و بالا که نباید ظروف شیشه‌ای داخل آن باشد.

 

enemad-logo